AI-hub Amsterdam

Amsterdam AI, de AI-hub van Amsterdam

Diep, breed en verantwoord

Amsterdam is uniek gepositioneerd om samenwerking tussen academische, medische, overheids- en andere instellingen op het gebied van AI te organiseren. Al ruim dertig jaar verzorgen de twee Amsterdamse Universiteiten hoogwaardig AI onderwijs. Samen met de Hogeschool van Amsterdam en de academische ziekenhuizen staan zij garant voor een stevige basis voor talent. Dit talent voedt het wetenschaps- en innovatie-ecosysteem van de regio.  

Met diepgaande kennis, een breed toepassingsgebied en een focus op het verantwoord ontwikkelen en inzetten van AI-toepassingen heeft het netwerk van Amsterdam AI een spilfunctie. Het werkt nauw samen met internationale netwerken zoals ELLIS en CLAIRE. Het ICAI-hoofdkantoor bevindt zich in Amsterdam. Tevens de landelijke trekker van het zwaartekracht programma Hybrid Intelligence, van het long term program ROBUST en het TTT.AI consortium. Bovendien is Amsterdam daarmee goed aangehaakt bij het landelijk netwerk van kennisinstellingen en bedrijven. Centraal in de aanpak van de AI-hub in Amsterdam staan drie thema’s, die allemaal een grote impact hebben op ons dagelijks leven en de sociaal-economische ontwikkeling in de regio: AI for Health, AI for Business Innovation en AI for Citizens. 

Focus van Amsterdam AI

Amsterdam AI is één van de zeven regionale hubs van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Binnen de NL AIC helpt de Amsterdamse hub bij het starten met nieuwe initiatieven en projecten. Door krachten te bundelen en van elkaar te leren, biedt het netwerk snelle toegang tot kennis en talent. Het verbinden van relevante stakeholders maakt laagdrempelig samenwerken mogelijk en geeft toegang tot relevante contacten en organisaties in het Nederlandse AI-veld. Amsterdam AI is een stevige partner bij nieuwe investeringsimpulsen voor AI en werkt binnen de NL AIC mee aan een sterke propositie van Nederland op het gebied van kennis en innovatie in Europa.

Voor een gezonde samenleving

Amsterdam AI is zowel sterk in high end onderzoek van AI-technologie, AI-toepassingen en onderzoek naar de sociale-, ethische- en juridische aspecten. Drie ELSA Labs werken aan thema’s als kansenongelijkheid, media & democratie en cultuur. Amsterdam is in de lead op de domeinen Gezondheid, FinTech, de Service- en Tech industry, de Creatieve sector en het Publieke domein.

Delen via: