Uitreiking Briljante Mislukkingen Awards AI in de publieke sector

Gepubliceerd op: 12 april 2023

Op woensdag 12 april 2023 zijn tijdens het Nederlandse AI Congres voor de tweede keer de Awards voor de meest Briljante Mislukking op het gebied van AI in de publieke sector uitgereikt. Deze verkiezing is een initiatief van de Nederlandse AI Coalitie in samenwerking met het Instituut voor Briljante Mislukkingen.  

Het creëren van bewustzijn voor het belang van leren en experimenteren met AI is de reden om op een positieve manier aandacht te besteden aan AI-projecten. De mogelijkheden met AI zijn enorm, maar het gaat niet vanzelf en het is belangrijk om van alle ervaringen te leren, zodat we maatschappelijk relevante toepassingen van AI op een efficiënte, effectieve en verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen. Er zijn twee prijzen uitgereikt, een publieks- en een juryprijs. De juryprijs is uitgereikt door Paul Iske, juryvoorzitter, en tevens Chief Failure Officer van het instituut Briljante Mislukkingen. De publieksprijs is uitgereikt door Marieke van Putten, voorzitter van de werkgroep Publieke Diensten bij de Nederlandse AI Coalitie. 

Juryprijs

De juryprijs is gewonnen door de Stichting Mijn Data, onze gezondheid, die werkt aan vertrouwen in onderzoeksdata die door de burger wordt gegenereerd én beheerd. Kernfunctie is het verbinden van verzoeken tot (her)gebruik van gezondheidsdata met de persoon over wie die data gaan, kortweg het organiseren van toestemming. Maar hoewel de data dus beschikbaar is en de burgers deze graag willen delen voor onderzoeksdoeleinden, blijkt dat in de praktijk niet altijd eenvoudig. In een project bleek de kloof met de Medisch ethische commissie over opvattingen en zorgen over ethiek, methodologie en gezondheid onoverbrugbaar, en het project moest worden gestopt. Wet- en regelgeving sluit niet altijd aan bij ontwikkelingen en wensen vanuit de maatschappij. 

Publieksprijs

De publieksprijs is gewonnen door het Provinciale Datalab Noord-Holland, dat met het winnende project grip wilde krijgen op toerismestromen in natuur- en recreatiegebieden en zo te leren hoe de provincie deze op basis van data en AI kan beïnvloeden. De gegevens bleken echter niet geheel valide. Zo bleek het recreatiegebied het Amsterdamse bos wel heel erg populair, met name ’s morgens en ’s middags tijdens de spitstijden. Het bleek dan ook dat de A9 snelweg, die dwars door het Amsterdamse bos loopt, meegenomen is in de tellingen. De conclusie was dat het belangrijk is om mensen te betrekken die bekend zijn met de situatie. 

Het belang van een lerende aanpak

Het instituut voor Briljante Mislukkingen en de Nederlandse AI Coalitie danken alle partijen die een case hebben ingediend voor hun openheid en het delen van hun ervaring om te kunnen leren van deze aanpak. We feliciteren het Provinciale Datalab Noord-Holland en Stichting mijn data, onze gezondheid van harte met de toekenning van de Briljante Mislukkingen Awards! Een meer gedetailleerde beschrijving van de winnende casussen vindt u hier, deze zullen binnenkort ook op de websites van de Nederlandse AI Coalitie en het Instituut voor Briljante Mislukkingen te raadplegen zijn. 

Awards in 2024

De Nederlandse AI Coalitie en het Instituut voor Briljante Mislukkingen onderstrepen het belang van experimenteren met AI en dragen hierbij uit dat (briljant) mislukken bij de verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI onvermijdelijk is. We nodigen daarom alle partijen in de publieke sector uit om mee te dingen naar de Briljante Mislukkingen Award voor 2024. 

Delen via: