Publieke Diensten

Artificial Intelligence (AI) biedt veel kansen voor het optimaliseren van publieke diensten. Doordat steeds meer kwalitatief goede data beschikbaar komt, nemen de mogelijkheden voor overheden om daarvan gebruik te maken in de komende tijd verder toe. Deze kansen moeten optimaal worden benut, met in achtneming van de risico’s en waarbij rekening wordt gehouden met publieke waarden en grondrechten.

Binnen de overheid is veel meer mogelijk op het gebied van AI dan vaak wordt gedacht. Door te informeren over beschikbare publieke of publiek-private mogelijkheden kan nieuwe inspiratie ontstaan en nieuwe AI-initiatieven worden gestart. AI-modellen kunnen worden gebruikt in meerdere toepassingsgebieden van de overheid. Zo kan de inzet van drones en waarneming op afstand voor uiteenlopende doelen worden gebruikt: bijvoorbeeld voor het opsporen van plantenziektes en archeologische vondsten. AI-modellen voor verkeer kunnen ook geschikt worden gemaakt voor de scheepvaart.

Introductie werkgroep voorzitter en coördinator

Werkgroep

De rol van de overheid speelt in elke werkgroep van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) een belangrijke rol. Deze werkgroep fungeert dan ook een als brug tussen de overheid en de verschillende werkgroepen. De werkgroep heeft vier werklijnen: community of practice, inspiratie en informatie, brugfunctie naar andere werkgroepen van de NL AIC en stimulering van AI-ontwikkelingen.

Delen via:

Gerelateerd nieuws