Deeploy: Inzet van AI voor efficiëntere werkwijze ggz-behandelaren

Gepubliceerd op: 31 januari 2023

Wie momenteel in Nederland mentale problemen heeft en daar hulp voor zoekt, moet geduld hebben. De wachttijden binnen de ggz zijn al jaren hoog. In de zomer van 2022 wachtten er zo’n 80.000 mensen op een aanmeldgesprek of een behandeling. En meer de helft van hen wachtte toen al langer dan 14 weken, de afgesproken maximale wachttijd.

Groeiende groep hulpbehoevenden

De politiek, ggz-instellingen en zorgverzekeraars proberen al jaren een oplossing voor het wachttijdenprobleem vinden. Maar dat is lastig. De ggz heeft namelijk niet alleen grote moeite om voldoende nieuwe therapeuten te werven, maar heeft daarbij ook nog eens te maken met een groeiende groep hulpbehoevenden.

Hoge werkdruk

Ondertussen kan deze situatie tot riskante situaties leiden. Door de hoge werkdruk is het voor ggz-behandelaars een grote uitdaging om voor alle cliënten in te schatten hoe groot de ernst is van hun mentale problemen en wat lastige momenten voor hen zijn. Dat betekent dat ze constant keuzes moeten maken. Welke cliënt heeft snel hulp nodig en wie kan nog wel even wachten?

Inzet van AI

NiceDay is een softwarebedrijf dat een digitaal platform voor geestelijke gezondheidszorg ontwikkelt dat zich richt op het behandelen van mensen met mentale problemen, zoals depressie, angststoornissen en trauma. Of beter gezegd: het is een platform voor geestelijke gezondheidszorg, waarbij therapeuten gebruikmaken van beproefde psychotherapeutische principes en digitale tools om cliënten met psychische problemen effectiever te kunnen behandelen. “De volgende stap is de inzet van responsible AI. We zijn er namelijk van overtuigd dat het therapeuten en hun cliënten enorm helpt als we gebruik maken van de beschikbare data om het besluitvormingsproces tijdens de behandeling te sturen”, zegt Jorge Luis Reyes Ortiz, lead data scientist bij NiceDay. “Daarbij is de inzet van AI altijd ondersteunend en blijven therapeuten dus zelf nadrukkelijk in the lead.”

Gerichte steun op het juiste moment

“Als AI patronen herkent in het gedrag van cliënten, helpt dat therapeuten om daarop in te spelen en zo behandelingen effectiever te maken. Door meer inzicht te krijgen in de momenten dat een cliënt het extra moeilijk heeft, krijgt de therapeut de mogelijkheid om precies op die momenten gerichte steun te bieden, bijvoorbeeld via een bericht of een video-call. Daarnaast blijft het uiteraard mogelijk om persoonlijke sessies te houden.”

“Zo’n met data en AI ondersteunde werkwijze zorgt ervoor dat therapeuten weliswaar kortere contactmomenten kunnen hebben met hun cliënten, maar wel vaker én op de momenten waarop het er echt toe doet”, benadrukt Reyes Ortiz. “Wij verwachten dat die aanpak therapeuten in de gelegenheid stelt om in dezelfde tijd en op een effectieve manier meer cliënten te behandelen, en dat dit ervoor zorgt dat mensen op de wachtlijst sneller kunnen worden geholpen.”

Samenwerken in een MIT-project

Om tot een AI-oplossing te komen die aan alle eisen en wensen voldoet en die op een verantwoorde manier kan worden toegepast, is NiceDay een samenwerking aangegaan met Councyl en Deeploy. Councyl is een bedrijf dat organisaties helpt om kennis van experts op een transparante manier mee te nemen in keuzemodellen. En Deeploy heeft een platform ontwikkeld waarbij AI-beslissingen verklaarbaar en traceerbaar worden. Omdat zij samen een AI-toepassing ontwikkelen die helpt bij het oplossen van een maatschappelijk probleem, besloten ze een verzoek in te dienen voor de MIT-regeling. En dat werd gehonoreerd: hun aanvraag werd geselecteerd als 1 van de 12 projecten.

Ondersteunende technologie

“De uitdaging van het project met NiceDay is om dat op zo’n manier te doen dat het goed aansluit bij de werkprocessen van de therapeuten”, zegt Maarten Stolk, co-founder en CEO van Deeploy. “Die therapeuten zijn immers degenen die straks met de AI-oplossing gaan werken. Dat betekent dus ook dat zij makkelijk moeten kunnen achterhalen hoe de AI tot bepaalde beslissingen komt, zodat zij zelf kunnen beoordelen of het inderdaad goed is om een aanbeveling te volgen of juist een andere keuze te maken. Uiteraard bepalen zij dat altijd zelf.”

In een stroomversnelling

“Het mooie van AI is dat die op basis van actuele en historische data patronen ontdekt die tot nieuwe inzichten kunnen leiden”, vervolgt Stolk. “Maar de therapeut is vervolgens de aangewezen persoon om te bepalen in hoeverre het om informatie gaat waar echt actie op moet worden ondernomen. Het zal overigens nog wel even duren voor therapeuten daadwerkelijk AI als hulpmiddel gaan gebruiken. We zitten momenteel nog in de fase waarin we een testmodel aan het ontwikkelen zijn. Daarna volgt het testen en technisch valideren. Als dat met succes is afgerond, volgt er nog een externe medische validatie. Ik begreep dat daar ook veel tijd overheen kan gaan. Er ligt dus nog een lange weg voor ons. Maar dankzij de MIT-regeling komt alles nu wel in een stroomversnelling.”

Meer informatie

Geïnteresseerd in meer informatie over deze startup? Bezoek de website van Deeploy of stel uw vragen aan Maarten Stolk, co-founder en CEO van Deeploy.

Interesse in de MIT-regeling?

Het mkb, waaronder ook veel startups, heeft een belangrijke economische en innoverende rol. Uit onderzoek blijkt dat het mkb tegen vele barrières aanloopt bij het toepassen van AI. De volgende ronde van de MIT-regeling om de kloof tussen de kennisbasis en toepassing van AI-innovaties te overbruggen, gaat in het eerste kwartaal van 2023 van start en zal worden ondersteund vanuit het door de NL AIC ontwikkelde AiNed programma. Deze regeling zal jaarlijks worden herhaald tot en met 2026. Via de website van het AiNed programma blijft u op de hoogte. 

Delen via: