Nieuwe activiteiten erkend met het NL AIC Label met als doel versterking van het AI-landschap

Gepubliceerd op: 24 maart 2022

Nieuwe activiteiten erkend met het NL AIC label

Met plezier kunnen we meedelen dat de volgende activiteiten zijn erkend met het NL AIC Label. Het betreft deze keer negen ELSA Labs die naar inzicht van de NL AIC voldoen aan de doelstellingen en criteria die zijn opgesteld voor onderzoek en ontwikkeling van de Ethische (E, Ethical), Juridische (L, Legal), en Maatschappelijke (S, Societal) Aspecten van AI-toepassingen in een ELSA Lab. Het is de ambitie van deze ELSA Labs samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid te onderzoeken hoe AI verantwoord bij kan dragen aan de vorming van onze samenleving:

 • ELSA Lab AI for Sustainable Food Systems
 • ELSA Lab Defence
 • ELSA Lab Meaningful Human Control Over Public AI Systems
 • ELSA Lab Northern Netherlands
 • ELSA Lab Citizens and Society in the Energy Transition
 • ELSA Lab Intelligent and Inclusive Mobility
 • ELSA Lab AI Digital Culture and Media
 • ELSA Lab AI4access
 • ELSA Lab Sport Data Valley

Emile Aarts, voorzitter van de werkgroep Mensgerichte AI van de NL AIC: “We feliciteren deze nieuwe ELSA Labs van harte met de erkenning van hun activiteiten met het NL AIC Label en wensen hen veel succes toe. We zien er naar uit samen met hen en de andere ELSA Labs in de learning community waardevolle kennis en ervaringen uit te wisselen om een snelle leercurve op verantwoorde toepassing van AI met de inzet van ELSA Labs te realiseren.”

Het NL AIC Label is eerder toegekend aan de volgende ELSA Labs:

 • ELSA Lab Poverty and Debt
 • ELSA Lab Healthy Society and AI
 • ELSA Lab Urban Digital Twin
 • ELSA Lab Public Policy
 • ELSA Lab AI, Media & Democracy
 • ELSA Lab Learning with AI
 • ELSA Lab Cultural AI
 • ELSA Lab Smart & Responsible Mobility Lab

Versterking AI-landschap in Nederland

NL AIC Label

Het NL AIC Label is bedoeld voor activiteiten die Nederland versterken door middel van onderzoek, onderwijs en innovatie in en met AI. Met een activiteit wordt een publiek-private samenwerking met een meerjarige looptijd bedoeld, vormgegeven als bijvoorbeeld een programma, project, een lab, of een community die de doelstellingen van de NL AIC kracht bij zetten. Een gelabelde activiteit:

 • Versterkt en verbreedt de collectieve kennis van AI in Nederland;
 • Creëert een oplossing voor gemeenschappelijke AI-uitdagingen;
 • Versnelt (verantwoorde) AI-innovaties en implementaties in brede context;
 • Draagt bij aan de samenwerking en verbinding over de waardeketen;
 • Draagt bij aan het betrekken van en samenwerken met alle relevante partijen (quadrupel helix).

Het doel is om Nederland economisch en maatschappelijk de vruchten van AI te laten plukken en internationaal met de koplopers mee te laten doen. Daartoe zullen de komende jaren vele projecten en programma’s worden uitgevoerd op het gebied van AI.

Interesse in het ELSA concept en ELSA Labs?

Indien u interesse heeft in het ELSA concept en de uitwerking hiervan in een ELSA Lab, dan nodigen we u van harte uit het position paper ‘ELSA Labs for Human Centric Innovation in AI’ te lezen, een innovatieaanpak voor mensgerichte AI. Als u vragen heeft over het ELSA concept, dan kunt u deze pagina raadplegen of contact opnemen met Náhani Oosterwijk, coördinator van de werkgroep Mensgerichte AI.

Delen via: