Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.
De NL AIC stimuleert de ontwikkeling van AI-onderwijs binnen alle sectoren in Nederland.

Contact

Edwin Borst

Coördinator werkgroep Mensgerichte AI

Emile Aarts

Voorzitter werkgroep Mensgerichte AI

Gerelateerde berichten

Bijdragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland?
Sluit je dan aan bij de NL AIC.

Mensgerichte AI

Artificiële Intelligence (AI) heeft grote invloed op de manier waarop mensen met digitale systemen en diensten omgaan. Hoe moet onze samenleving zich verhouden tot deze digitale transformatie? Hoe vinden we een balans tussen vrijheid van handelen en de functionele meerwaarde van AI? Hoe borgen we publieke waarden,  onze grondrechten en democratische vrijheden en hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan profiteren van deze voortuitgang?

Inwoners van Nederland moeten de juiste keuzes kunnen maken bij het gebruik van AI in hun dagelijks leven en zo mogelijk betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe AI-diensten. Daarom wordt naar manieren gezocht om samen met mensen te leren en te ontdekken wat de beste en meest wenselijke AI-oplossingen zijn.

Aanpak

In een aantal Maatschappelijke Co-Creatie Omgevingen (ELSA Labs: Ethical Legal Societal Aspects Labs) gaan we samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid onderzoeken hoe AI bij kan dragen aan de vorming van onze samenleving. We halen inzichten op en bedenken en valideren mogelijke oplossingen. We formuleren breed gedragen normen – over de ethische, juridische en sociale kant van AI-systemen en diensten – en toetsen deze aan internationale AI-kaders, vooral in Europees verband. Als Nederlanders hebben we immers onze eigen specifieke nationale opvattingen over de manier waarop AI onze Nederlandse welvaart en welzijn moet dienen, maar dan wel graag tegen de achtergrond van een Europees samenwerking. Met zo’n aanpak kan Nederland zich onderscheiden en tegelijkertijd als lidstaat onderdeel zijn van een groter samenwerkingsverband.

Op dit moment worden initiatieven voor ELSA Labs geïnventariseerd om vervolgens via een transparante procedure over te gaan tot een selectie labs, die met ondersteuning vanuit de NL AIC verder worden ontwikkeld. De criteria waar een ELSA Lab aan moet voldoen, vindt u hier. Mocht u interesse hebben in het opstarten van een ELSA Lab, dan bent u van harte welkom contact op te nemen met de coördinator van de werkgroep Mensgerichte AI.

Werkgroep

De werkgroep Mensgerichte AI richt zich samen met de deelnemers op vier uitgangspunten: 1) AI bewustzijn verhogen en inzichten in kaart brengen, 2) formuleren van praktische en breed gedragen voorwaarden voor maatschappelijke toepassingen van AI, 3) AI praktijk oplossingen uitproberen in ELSA Labs, 4) samenwerking binnen Nederland opschalen.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over de ELSA Labs en het ELSA concept, dan kunt u onze position paper ‘ELSA Labs for Human Centric Innovation in AI’ raadplegen.

 

Inventarisatie European Landscape, AI-startups: zet uzelf op de kaart.

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Gerelateerde projecten

Pods embed error: Pod not found

Samen bouwen aan de digitale toekomst