Samen bouwen aan de digitale toekomst

Algoritmen die werken voor iedereen

Artificial Intelligence (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privé leven en de maatschappij.  De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) functioneert als dé katalysator van AI toepassingen in ons land.

De voortvarendheid waarmee wij nu handelen bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen tien jaar. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Alleen door een proactieve inzet op en van AI (in Europees kader) kan Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor sociale en economische uitdagingen en daar voordeel uit halen. Dit vereist een collaboratieve ketenaanpak, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken.

Wegwijzer AI en Corona: kennis voor zorginnovators

Thema’s

Om een meerwaarde te bieden voor iedere sector heeft de Coalitie vijf thema’s opgesteld, waar op fundamentele en praktische manier kennis en ervaringen worden gedeeld. Zo wordt er via NL AIC aan de behoeften van bedrijfsleven, overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties voorzien.

Human Capital

AI is één van de meest disruptieve technologieën die grote veranderingen teweeg gaat brengen op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat circa drie miljoen Nederlanders bijscholing nodig hebben omdat AI onze manier van werken drastisch zal veranderen.

Lees verder

Data delen

Zonder data is er geen machine learning mogelijk. En hoe meer relevante data er beschikbaar is, des te beter wordt de voorspellende waarde en daarmee het nut van de machine learning AI-applicaties.

Lees verder

Research en Innovatie

AI stelt ons in staat om toepassingen te maken die complexer zijn dan de maker ervan nog kan begrijpen. In die zin vergroot het ons oplossingsvermogen, en ontstaat er tegelijkertijd een nieuwe uitdaging om waarborgen in te bouwen in de ontstane complexiteit.

Lees verder

Startups & Scale-ups

Nederlandse startups zijn nog niet goed vertegenwoordigd in de top 100 van wereldwijde AI startups. Om een levendig ecosysteem van startup- en scale-up-bedrijven in AI toepassingen te ontwikkelen zal Nederland moeten opschalen.

Lees verder

Maatschappelijke acceptatie

AI vertegenwoordigt een zeer grote maatschappelijke verandering en dit roept ethische vragen op over hoe wij als samenleving ons willen verhouden tot deze digitale technologie. Wat is goed?

Lees verder

Sectoren

Artificiële Intelligentie (AI) is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Voor de ontwikkeling van kennis en ervaring in de toepassing van AI in Nederland is het van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren.

Coalitiepartners

De NL AIC wil AI initiatieven ondersteunen op terreinen van gemeenschappelijk belang. Om deze reden hebben partijen uit overheid, bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties het initiatief tot oprichting van de NL AIC genomen. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI in ons land.

Deelnemen aan de Nederlandse AI Coalitie.

Wil je bijdragen aan de visie en ontwikkeling van AI in Nederland? Sluit je dan aan bij de NL AIC.