AI-hub Noord-Nederland

De AI-hub Noord-Nederland richt zich op de ontwikkeling van AI-toepassingen op het gebied van Energie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, de Technische Industrie, Landbouw en Voeding, Haven Maritiem, en Mobiliteit, Transport en Logistiek. De AI-hub sluit aan bij reeds bestaande ecosystemen in Noord-Nederland en initieert sector overschrijdende AI-projecten vanuit de behoefte van de bedrijven in verschillende sectoren.  

Duurzame samenwerking met een grote impact

De focus ligt op drie thema’s; het delen van data, het investeren in kennis over digitalisering en AI (Human Capital), en de ontwikkeling van autonome systemen. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de publieke en private sector. Zowel het hoger wetenschappelijk onderwijs als de hogescholen, Noordelijke kennisinstituten en de mbo-instellingen zijn binnen elk project vertegenwoordigd.

Delen via: