UvA en TomTom Openen Samen Nieuw Onderzoekslab voor Autonoom Rijden

Atlas Lab voor inzet kunstmatige intelligentie bij ontwikkeling HD-kaarten voor zelfrijdende auto’s.

UvA-hoogleraren Theo Gevers en Cees Snoek starten samen met het Nederlandse bedrijf TomTom, de specialist op het gebied van locatietechnologie, een nieuw publiek-privaat onderzoekslab. In het nieuwe Atlas Lab gaan ze zich richten op de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) voor het maken van geavanceerde, zeer precieze en veilige high definition (HD) kaarten voor zelfrijdende auto’s. Dit is het elfde research lab van ICAI, het nationale Innovatie Centrum voor AI (icai.ai).

In samenwerking met TomTom gaat de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek doen naar de inzet van AI bij het maken en analyseren van HD-kaarten die geschikt zijn voor alle niveaus van autonoom rijden. Theo Gevers een van de wetenschappelijke directeuren van het Atlas Lab: “Bij de UvA doen we al jaren onderzoek naar het automatisch herkennen van objecten in beelden en video’s. Maar het herkennen van objecten en het maken van HD-kaarten in zeer complexe omgevingen zoals bij rijdende auto’s het geval is, is nog steeds een enorme uitdaging. De samenwerking met TomTom geeft daarom een extra dimensie aan nieuw en uitdagend AI-onderzoek.”

In het Atlas lab werken vijf promovendi de komende vijf jaar aan projecten die onder andere streven naar het automatisch herkennen van objecten als verkeersborden door zelfrijdende voertuigen, 3D-lokalisatie van voertuigen en het combineren van LIDAR laser- en camerabeelden. Voor het verkrijgen van data wordt gebruik gemaakt van Mobile Mapping-auto’s uitgerust met sensoren, zoals LIDAR-systemen en camera’s.

“TomTom is baanbrekend bezig met het toepassen van AI bij het maken van HD-kaarten voor zelfrijdende auto’s”, aldus Harold Goddijn, CEO bij TomTom. “We gaan met de UvA, wereldwijd erkend om hun expertise in AI, samenwerken omdat we grensverleggend onderzoek naar AI-technologie nodig hebben. Dit zal ons een stap dichter bij een autonome toekomst brengen met veiligere wegen zonder files en emissies.”

Professors Cees Snoek en Theo Gevers, CEO van TomTom Harrold Goddijn, Willem Strijbosch van TomTom, rector magnificus Karen Maex en directeur van het Informatics Instituut Marcel Worring.

Delen via: