Versnelling AI-ontwikkelingen in Nederland door versterking samenwerking NL AIC en AiNed

Gepubliceerd op: 27 juni 2024

Dat Artificiële Intelligentie (AI) onze samenleving drastisch zal veranderen, staat vast. Dat de ontwikkelingen van de technologie steeds sneller gaan eveneens. Om als Nederland onze positie op AI-gebied te kunnen behouden, moeten wij ook in een hogere versnelling gaan werken. Om die reden is besloten om de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en AiNed met elkaar te vervlechten, en bij een en dezelfde organisatie onder te brengen; de AI Coalitie voor Nederland.

“De twee organisaties werken al erg nauw samen, het AiNed programma is bijvoorbeeld ontwikkeld vanuit de Nederlandse AI Coalitie. Door de organisaties nog verder te vervlechten, wordt de slagkracht en de snelheid van handelen verder vergroot,” licht Cees Oudshoorn toe. “Bovendien zullen we naast AiNed ook andere programma’s nodig hebben om de mondiale AI-ontwikkelingen te kunnen benutten,” vervolgt Cees.

Door de kennis en inzichten die door de bijna 500 deelnemers aan de NL AIC worden ontwikkeld en geïnitieerd dichter tegen innovatieprogramma’s aan te brengen, kunnen sneller concrete resultaten worden behaald. Dat komt ten gunste van alle publieke en private organisaties in Nederland en van de Nederlandse burger.

Rijke oogst, een stevig fundament

De Nederlandse AI Coalitie heeft veel bereikt sinds de oprichting in 2019. Zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van zeven regionale AI-hubs, die sterk verbonden zijn met de lokale bedrijfsecosystemen. Daarnaast is het Nationaal Groeifonds programma AiNed gestart, waar in totaal €350 miljoen publieke en private financiering is opgehaald om met name het MKB te ondersteunen met het implementeren van AI innovaties en het wegnemen van de belangrijkste bottlenecks voor de versnelling van de ontwikkeling en toepassing van AI. Vanuit het ecosysteem zijn 25 (en toenemende in aantal) ELSA Labs gestart waar randvoorwaarden voor de mensgerichte toepassing van AI de drijfveer zijn en wordt er vanuit bijna 70 ICAI Labs fundamenteel onderzoek gedaan naar AI binnen verschillende toepassingsgebieden.

Deze resultaten vormen een stevig fundament om de AI-ontwikkelingen in Nederland verder te versnellen. “De netwerken zijn sterk en levendig, mensen kennen elkaar. En de huidige activiteiten vullen elkaar ontzettend goed aan, van fundamenteel onderzoek tot implementatie op een mensgerichte manier. Zo kunnen we versnelling realiseren en een relevante positie voor Nederland op het wereldtoneel te behouden,” geeft Cees aan.

Europese samenwerking

“Als NL AIC en AiNed werken we ook structureel samen met Europese partners, zoals bijvoorbeeld met het European AI Forum waarin negen AI-coalities van Europese landen zijn verenigd en met Adra, een publiek-privaat samenwerkingsverband dat zich richt op de programmering van onderzoek en tevens de Europese Commissie adviseert. Wij hebben als Nederland een invloedrijke rol in beide netwerken, zodat we onze belangen en waarden goed in kunnen brengen in de ontwikkeling van beleid, besluiten en activiteiten op het gebied van AI.

Tevens werken we samen met het European AI Startup Landscape. Sinds januari 2022 stelt de NL AIC een selectie van de meest veelbelovende Nederlandse AI-startups voor aan het European AI Startup Landscape initiatief. Deze database is van essentieel belang om het AI-startup-ecosysteem in Europa in kaart te brengen en voor het boosten van het vertrouwen in de kwaliteit van deze startende ondernemingen. Daarnaast wordt het overzicht ook ingezet voor matchmaking. 

Een ander initiatief is het aantrekken van Europese subsidies voor het opzetten van een supercomputer in Nederland, waardoor Nederlandse bedrijven minder afhankelijk worden van buitenlandse bedrijven voor het hosten van hun foundation models. Met deze belangrijke infrastructuur kunnen we het vestigingsklimaat in Nederland versterken en vergroten we onze strategische autonomie.”

Verdere versnelling in 2025

In de komende maanden wordt de ambitie en de bijbehorende nieuwe organisatiestructuur nader uitgewerkt. De ondersteuning zal plaatsvinden vanuit één backoffice waar alle ervaring en menskracht wordt gebundeld. Met respect voor de geldende en gescheiden voorwaarden van cofinanciering door de overheid. De nieuwe organisatie moet op 1 januari 2025 gereed zijn. “Ondertussen wordt hard doorgewerkt aan de bestaande initiatieven en aan de implementatie van het AiNed programma. Aangezien er niet veel verandert, kan dat ook prima. Het gaat er primair om dat programma’s beter aan elkaar worden gekoppeld,” zegt Cees.

Om tot de beoogde versnelling te komen, gaat het bestuur van de nieuwe organisatie de nieuwe ideeën die in de coalitie worden uitgewerkt, ondersteunen, zodat ze tot uitvoering kunnen worden gebracht. Dit houdt onder meer het zoeken naar financierings- en subsidiemogelijkheden in, zowel uit private als publieke fondsen en op nationale en Europese schaal. Het verbinden van organisaties, het stimuleren van samenwerking en initiatieven blijft daarnaast een belangrijk onderdeel van onze aanpak. “Met deze vervlechting verwacht ik dat wij als Nederland uitstekend kunnen profiteren van de voordelen die AI biedt,” sluit Cees Oudshoorn af.

Delen via: