Deelname informatie

Deelname informatie

Om initiatieven in artificiële intelligentie (AI) te stimuleren en te verbinden, en maatschappelijke uitdagingen op te lossen, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is, in het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem.

Om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland worden twee deelnamevarianten aangeboden: Een participatie- of een introductielidmaatschap.

Participatie

In deze variant bent u als organisatie actief betrokken bij de activiteiten van de NL AIC. Dit houdt in dat u informatie ontvangt over de activiteiten, dat we u uitnodigen voor bijeenkomsten en evenementen en dat u daarnaast toegang heeft tot gedetailleerde informatie over de activiteiten en projecten van diverse werkgroepen. U heeft de mogelijkheid deel te nemen aan projecten en kunt ervaringen uitwisselen met andere deelnemers. U heeft via deze werkwijze rechtstreeks invloed op de inhoud en uitvoering van projecten van de coalitie en de gelieerde publiek-private samenwerkingsprojecten.

Kosten

De bijdrage voor deze deelname is 15.000 euro per jaar voor bedrijven met een omzet groter dan 25 miljoen en 1.000 euro voor andere organisaties. Er bestaan aantrekkelijke voorwaarden voor collectieve deelname en startups. Naast de deelnamekosten wordt een actieve participatie in een NL AIC activiteit gevraagd.

Introductie

Als deelnemer kunt u ook voor de duur van maximaal drie maanden toegang krijgen tot algemene informatie en kunt u deelnemen aan een werkgroep en bent u tevens welkom bij bepaalde evenementen. Deze variant is met name interessant voor kleine organisaties die meer willen weten van AI in het algemeen en wat AI voor hen kan betekenen.

U kunt kosteloos voor de duur van deze drie maanden deelnemen. Na drie maanden kunt u (indien gewenst) overstappen op het participatielidmaatschap. De kosten staan hierboven vermeld.

Criteria voor deelname aan de NL AIC

Alleen door een proactieve inzet van AI kunnen wij als Nederland mede bepalen hoe AI wordt toegepast voor maatschappelijke en economische uitdagingen en daar voordeel uit halen. AI is geen doel op zichzelf, maar een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te kunnen behouden en uitbouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De ambitie van de NL AIC is om samen met deelnemers initiatieven in AI te stimuleren en te verbinden. Hiervoor is het van belang om op nationaal niveau te versnellen, schaalvergroting te realiseren en daarbij efficiëntie en effectiviteit te winnen.

Om dit met alle deelnemers te kunnen bewerkstelligen, hebben we een aantal criteria voor deelname opgesteld:

 • Deelnemers zorgen er samen voor dat hun initiatieven bijdragen aan één of meer van de strategische doelstellingen van de NL AIC in de werkgroepen:
  • Data Delen: het opzetten en implementeren van een nationale data-deelaanpak
  • Human Capital: AI-talent ontwikkelen, aantrekken en behouden voor Nederland en ontwikkeling van de beroepsbevolking in het kunnen werken met AI
  • Mensgerichte AI: het van het begin af aan betrekken van (de Nederlandse) eindgebruikers in een inclusieve benadering, met aandacht voor ethische en juridische kaders, veiligheid en privacy, zodat iedereen een winnaar is met AI-technologie.
  • Research en Innovatie: het verbinden van de Nederlandse kennis- en innovatieketen van AI, zodat binnen Nederland wordt samengewerkt aan een samenhangend en gecoördineerd AI-onderzoeks- en innovatieprogramma.
  • Startups en Scale-ups: het stimuleren en ondersteunen van nieuwe AI gedreven bedrijven.
 • Deelnemers leveren aan de NL AIC een in-kind en in-cash bijdrage en nemen actief deel.
 • Deelnemers committeren zich aan de NL AIC bestuursstructuur, deelname overeenkomst en het programma om AI voor Nederland te versterken op basis van:
  • Samenwerking op nationaal niveau, gericht op gemeenschappelijk leren en kennisdelen;
  • Een mensgerichte benadering van AI.
 • Deelnemers zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen (géén privépersonen) die aantoonbaar activiteiten hebben (onderzoek, innovatie, onderwijs, toepassing) of plannen die bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland op AI-gebied.

Delen via:

Netwerk, kennis en expertise gebundeld in één collectief voor AI in Nederland

Bouwstenen

Vijf overkoepelende thema's vormen de bouwstenen bij de NL AIC, met elk een eigen werkgroep.

Toepassingsgebieden

De NL AIC richt zich momenteel op dertien toepassingsgebieden, die elk een eigen werkgroep hebben.

Use cases

Bekijk praktijkvoorbeelden waarbij AI op verschillende manieren is ingezet in allerlei toepassingsgebieden. Ontdek nieuwe mogelijkheden met AI en doe inspiratie op voor uw eigen project of organisatie.