SBIR oproep AI, Beeldherkenning en remote sensing voor de Leefomgeving

Met deze oproep wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de markt uitdagen om met innovatieve Artificiële intelligentie (AI) oplossingen te komen voor beeldherkenning en remote sensing.

Is uw bedrijf bezig met het ontwikkelen van AI-oplossingen die gebruik van beeldmateriaal met remote sensing (sensoring op de grond, met drones en/of satellieten) voor het oplossen van maatschappelijke vragen? Of bent u bezig met het ontwikkelen van oplossingen om het toegankelijk maken van beeldmateriaal met remote sensing en uitwisseling van data en transparantie te bevorderen bij het gebruik van AI-toepassingen? Dan kan deze SBIR oproep interessant zijn.

Werkgroep Publieke Diensten, buyer group

Binnen de NL AIC is er in de werkgroep publieke diensten, via de buyer group, de afgelopen tijd al door veel publieke organisaties samengewerkt om te ontdekken welke aspecten en specificaties relevant zijn bij verantwoorde AI-innovaties met beeldmateriaal en remote sensing.

SBIR is een innovatie-competitie om ondernemers uit te dagen om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen gericht op de aanpak van maatschappelijke opgaven. Het bestaat uit twee fases;

  1. Haalbaarheidsonderzoek
  2. Prototype ontwikkeling

Voor deze SBIR wordt gezocht naar concreet bruikbare toepassingen, die gebruikt zullen worden door (semi-) publieke organisaties.

Deelname SBIR

Bent u geïnteresseerd in deelname, kom dan naar de informatiebijeenkomst. Op maandag 4 juli 2022 om 9.30 uur organiseert RVO een eerste informatiebijeenkomst via Teams. =U kunt zich daarvoor opgeven via het volgende formulier: Aanmeldformulier informatiebijeenkomst SBIR oproep AI, Beeldherkenning en remote sensing voor de Leefomgeving | RVO.nl | Rijksdienst

Eind augustus zal er vervolgens in Den Haag een uitgebreidere informatie- en netwerkbijeenkomst zijn.

De deadline voor het indienen van een offerte is op Maandag 3 oktober 2022 om 13.00. Medio november 2022 zullen de winnaars bekend worden gemaakt en zal de SBIR van start gaan.

Bron foto: https://www.groundstation.space

Delen via: