Downloads

Filter op:
Sorteer op:

Resultaten gevonden: (50)

Hoe bevordert management een cultuur van verantwoorde inzet van AI?

AI transformeert elk aspect van het bedrijfsleven, van productontwikkeling tot klantenservice. De inzet van AI (...)

Referentiegids voor inter AI data space interoperabiliteit

Het doel van deze gids (Engels) is om organisaties actief te ondersteunen bij uitdagingen van (...)

Visiedocument “Samenleven met AI: Democratie in het digitale tijdperk”

Kunstmatige Intelligentie (AI) raakt iedereen in de samenleving, zowel zakelijk als privé. Niet alleen als (...)

Manifest ‘Mensgerichte AI: Een oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen’

In het manifest ‘Mensgerichte AI, een hernieuwde oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen’, pleit de (...)

Bulletin AI-Parade

We nodigen u van harte uit kennis te nemen van de activiteiten van de AI-Parade. (...)

student

Syllabus AI for Business & Government (NL)

Deze syllabus schetst de kennis waarop kandidaten worden getest tijdens het examen van het Professional (...)

Ethiek en AI – Zeven methoden in theorie en praktijk

In deze publicatie wordt een zevental methoden beschreven die zich richten op de ethische toepassing (...)

Publicatie ´Van aanjagen naar implementatie´

De NL AIC heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een samenwerking van betekenis, voor (...)

NLAIC_Cursus_MaritiemLogistiek_Daan_1920x1005.jpg

Communicatiekit AI voor Logistiek en Maritiem

De bewustwordingscursus artificiële intelligentie (AI) voor Logistiek en Maritiem bespreekt in slechts 4 uur tijd (...)

NLAIC_Cursus_VoorCreatieveIndustrie

Communicatiekit AI voor Culturele en Creatieve professionals

De online cursus ‘AI voor culturele en creatieve professionals’ heeft als doel het creëren van (...)

10. Manifest NL AIC-Aan-de-slag-met-AI-om-gezondheid-zorg-te-verbeteren

Dit manifest is geschreven door de werkgroep Gezondheid en Zorg van de Nederlandse AI Coalitie. (...)

09b. Guidance and Quality Criteria on AI Prediction Algorithms in Medical Devices

This report provides a non-exhaustive overview of currently available guidelines and quality-criteria and is to (...)

09a. Leidraad kwaliteit AI in de zorg

Deze leidraad is een uitdrukking van wat er in het werkveld als goed professioneel handelen (...)

08. Leidraad applicaties en algoritmes in de zorg

Een overzicht van applicaties en algoritmes in de zorg

07b. Mindmap Governance of Valuable AI in Healthcare

This mind map offers an overview of the main executive perspectives on AI in healthcare. (...)

07a. Mindmap Bestuurlijk Agenderen Waardevolle AI voor Gezondheid

Deze mindmap biedt een overzicht van de belangrijkste invalshoeken rond AI in de gezondheidszorg vanuit (...)

06. Handleiding Aanpak begeleidingsethiek voor AI in de zorg

Aanpak begeleidingsethiek voor AI in de zorg om te komen tot concrete handelingsopties voor techniek, (...)

05f. Supplement 2 – Step-by-step plan for carrying out an economic evaluation

This step-by-step plan is based on the National Health Care Institute’s ‘Guideline for carrying out (...)

05e. Supplement 1 – Road map for HTA research

This road map provides a concise overview of the costs and funding sources of HTA (...)

05c. iMTA Bijlage 2 – Stappenplan voor het uitvoeren van een economic evaluatie

Dit stappenplan is gebaseerd op de ‘Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties’ van Zorginstituut (...)

05b. iMTA Bijlage 1 – Routekaart HTA onderzoek

Deze routekaart geeft een beknopt overzicht van de kosten en financieringsbronnen van HTA onderzoek van (...)

04b. Innovation Funnel for Valuable AI in Healthcare

In order to help researchers and developers in the process from the development to the (...)

04a. Hulpmiddel Handelingsruimte Waardevolle AI voor gezondheid en zorg

Het Hulpmiddel Handelingsruimte ondersteunt dit innovatieproces op vijf domeinen (waarde, toepassing, ethiek, techniek, verantwoordelijkheid). De (...)

00. Toolkaart Programma Waardevolle AI

De weg naar de totstandkoming en gebruik van waardevolle AI gaat langs 7 fases met (...)