Filter op:

Bouwstenen

Toepassingsgebieden

Downloads

NLAIC_Cursus_MaritiemLogistiek_Daan_1920x1005.jpg

Communicatiekit AI voor Logistiek en Maritiem

De bewustwordingscursus artificiële intelligentie (AI) voor Logistiek en Maritiem bespreekt in slechts 4 uur tijd de AI-toepassingen in de maritieme en logistieke wereld. Cursisten leren -in hun eigen tempo- wat de kansen en uitdagingen zijn van (artificiële) kunstmatige intelligentie en hoe hiermee aan de slag te gaan in de een organisatie.

NLAIC_Cursus_VoorCreatieveIndustrie

Communicatiekit AI voor Culturele en Creatieve professionals

De online cursus ‘AI voor culturele en creatieve professionals’ heeft als doel het creëren van bewustwording bij professionals die werkzaam zijn binnen de culturele en creatieve sector. Download hier de toolkit met communicatiemiddelen om uw medewerkers en organisatie enthousiast te maken deze cursus te volgen.

10. Manifest NL AIC-Aan-de-slag-met-AI-om-gezondheid-zorg-te-verbeteren

Dit manifest is geschreven door de werkgroep Gezondheid en Zorg van de Nederlandse AI Coalitie. De missie, de strategische agenda, de aanpak en hoe we met verschillende teams aan de slag gaan wordt hierin beschreven.

09b. Guidance and Quality Criteria on AI Prediction Algorithms in Medical Devices

This report provides a non-exhaustive overview of currently available guidelines and quality-criteria and is to be used as a starting point to familiarize or reacquaint oneself with this literature. It discusses guidelines and qualitycriteria relevant for construction, testing, software development, evaluating and scaling of AIPA, that form a part of
medical (software) devices.

09a. Leidraad kwaliteit AI in de zorg

Deze leidraad is een uitdrukking van wat er in het werkveld als goed professioneel handelen wordt beschouwd bij het ontwikkelen, toetsen en toepassen van een Artificial Intelligence Prediction Algorithm (AIPA) in de medische sector inclusief publieke gezondheidszorg. De mate waarin zij dwingend is wordt door het werkveld bepaald. Aan het naleven van de leidraad kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

07b. Mindmap Governance of Valuable AI in Healthcare

This mind map offers an overview of the main executive perspectives on AI in healthcare. We intend for it to stimulate and support you as a healthcare director in prioritising the development and application of valuable AI on the strategic agenda, and in making it an explicit part of the organisation’s strategic course.

07a. Mindmap Bestuurlijk Agenderen Waardevolle AI voor Gezondheid

Deze mindmap biedt een overzicht van de belangrijkste invalshoeken rond AI in de gezondheidszorg vanuit een bestuurlijk perspectief. Daarmee willen we u als zorgbestuurder stimuleren en ondersteunen om de ontwikkeling en toepassing van waardevolle AI te prioriteren op de bestuurlijke agenda en expliciet onderdeel te laten zijn van de strategische koers van de organisatie.