Filter op:

Bouwstenen

Toepassingsgebieden

Downloads

Manifest ‘Mensgerichte AI: Een oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen’

In het manifest ‘Mensgerichte AI, een hernieuwde oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen’, pleit de Nederlandse AI Coalitie voor het vol inzetten op de ontwikkeling van mensgerichte artificiële intelligentie met een lerende aanpak.

Referentiegids voor intra AI data space interoperabiliteit

Het doel van deze gids (Engels) is om organisaties actief te ondersteunen bij uitdagingen van het delen van data ten behoeve van AI-toepassingen. Deze gids richt zich daarbij op de richtlijnen en bouwblokken voor individuele (sectorale, toepassingsgerichte) AI data spaces.

Referentiegids voor inter AI data space interoperabiliteit

Het doel van deze gids (Engels) is om organisaties actief te ondersteunen bij uitdagingen van het delen van data ten behoeve van AI-toepassingen. Deze gids richt op de richtlijnen en bouwblokken om data spaces onderling te verbinden.

Bulletin AI-Parade

We nodigen u van harte uit kennis te nemen van de activiteiten van de AI-Parade. In een terug- en vooruitblik gaan we nader in op het belang van deze maatschappelijke dialoog over mensgerichte AI.

student

Syllabus AI for Business & Government (NL)

Deze syllabus schetst de kennis waarop kandidaten worden getest tijdens het examen van het Professional Certification Programme. Het biedt ook leessuggesties en het benadrukt de voordelen van dit examen.

Ethiek en AI – Zeven methoden in theorie en praktijk

In deze publicatie wordt een zevental methoden beschreven die zich richten op de ethische toepassing van AI. We gaan niet alleen in op de theorie van de methoden, maar belichten ook hoe ze in de praktijk uitpakken om inzicht te geven in de voor- en nadelen.

Publicatie ´Van aanjagen naar implementatie´

De NL AIC heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een samenwerking van betekenis, voor deelnemers en voor beleidsmakers. In deze uitgave kijken we terug op onze ambities van slechts drie jaar geleden en geven we voorbeelden van wat gerealiseerd is en waar we als coalitie trots op zijn. We kijken uit naar de volgende drie jaar waarin nog veel werk te doen is. Met onze deelnemers, voor onze deelnemers, voor Nederland.

NLAIC_Cursus_MaritiemLogistiek_Daan_1920x1005.jpg

Communicatiekit AI voor Logistiek en Maritiem

De bewustwordingscursus artificiële intelligentie (AI) voor Logistiek en Maritiem bespreekt in slechts 4 uur tijd de AI-toepassingen in de maritieme en logistieke wereld. Cursisten leren -in hun eigen tempo- wat de kansen en uitdagingen zijn van (artificiële) kunstmatige intelligentie en hoe hiermee aan de slag te gaan in de een organisatie.