Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Voor de ontwikkeling van kennis en ervaring in de toepassing van AI in Nederland is het van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring vermenigvuldigd worden voor toepassing in andere sectoren.

Contact

Emilia Silvas

Voorzitter werkgroep Mobiliteit, Transport en Logistiek

Gerelateerde berichten

Mobiliteit, Transport en Logistiek

De Nederlandse economie drijft voor een belangrijk deel op Mobiliteit, Transport en Logistiek. De noodzaak om de Nederlandse concurrentiepositie te verstevigen en om te voorzien in oplossingen voor sociaalmaatschappelijke vraagstukken zoals werkgelegenheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid, files, comfort en luchtkwaliteit, stimuleert de innovatie in mobiliteitsontwikkelingen.

Artificiële Intelligentie (AI) speelt in toenemende mate een rol in deze ontwikkelingen. Alleen vanuit een ecosysteem-aanpak is het mogelijk deze maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De maatschappelijke schade van files is jaarlijks zo’n 3 miljard euro, die van verkeersongevallen zo’n 15 miljard, los van gezondheidsschade en kosten door emissies. De kosten van mobiliteit, voor burgers en bedrijven, liggen jaarlijks rond 136 miljard euro. AI kan sterk bijdragen aan een mobiliteitstransitie naar verbeterde bereikbaarheid, verduurzaming en reductie van ongevallen. AI is een stevig middel voor de borging van de internationale economische perspectieven van de Nederlandse mobiliteitssector.

Werkgroep

De complexiteit van genoemde ontwikkelingen, de hoeveelheid beschikbare data en de rekenkracht van computers nemen in een hoog tempo toe en vragen om een unieke en integrale aanpak. AI biedt de mogelijkheid om oplossingen te bieden. De werkgroep Mobiliteit, Transport en Logistiek richt zich dan ook op de meest belangrijke kansen en uitdagingen in deze sector. De werkgroep ambieert AI-oplossingen te identificeren en te ontwikkelen, en pakt deze op door samenwerkingspartners te verbinden en gezamenlijk te werken aan concrete acties.

De werkgroep richt zich op de volgende uitdagingen:

  • AI voor duurzame mobiliteit (onder andere slim elektrisch laden, zelflerend energiemanagement)
  • AI voor bereikbaarheid en doorstroming (onder andere coöperatieve mobiliteit, deelmobiliteit)
  • AI voor veilige, gedeelde en flexibele mobiliteit (onder andere slimme zelfrijdende voertuigen, openbaar vervoer)
  • AI voor efficiënte logistiek (onder andere slimme planningssystemen, voorspellend onderhoud, zelforganiserende logistiek)

Meer weten over de plannen van deze werkgroep? Bekijk de kick-off.

Bekijk ook het Position Paper AI in mobiliteit en transport.

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Gerelateerde projecten

Pods embed error: Pod not found

Samen bouwen aan de digitale toekomst