Mobiliteit, Transport en Logistiek

De uitstoot van broeikasgassen fors verlagen, het aantal verkeersslachtoffers verminderen en daarnaast ook nog eens de economie versterken: dat kan als we in Nederland onze mobiliteit, transport en logistiek met behulp van Artificiële Intelligentie (AI) naar een hoger niveau tillen.

Nederland is een klein land met veel inwoners en een grote economische bedrijvigheid. Met dan ook nog eens Rotterdam als doorvoerhaven waar zo’n beetje de hele wereld gebruik van maakt en wat dus voortdurend grote transportstromen veroorzaakt – over water, weg en rail. Door dat alles lopen we op het vlak van mobiliteit, transport en logistiek al langere tijd tegen de grenzen van onze infrastructuur aan.

De huidige uitdagingen

Nederland is volop in beweging, wat voor een deel bijdraagt aan onze economische welvaart. Maar er zijn ook knelpunten die tot vertragingen leiden en daarmee een remmend effect hebben op de economische groei, welzijn en gezondheid. Ondanks enorme investeringen in het wegennet en het openbaar vervoer, staan er tijdens de spits nog steeds veel voertuigen vast in files. En belangrijker nog: in de huidige situatie creëren vervoer en transport grote maatschappelijke problemen en uitdagingen. Een hoge uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld, en een slechte luchtkwaliteit in steden. Daarbij zijn er jaarlijks nog veel verkeersslachtoffers en ernstig gewonden te betreuren.

Duizelingwekkende complexiteit

Het goede nieuws: dankzij AI is het mogelijk om de genoemde problemen op een innovatieve manier aan te pakken. En dat komt nu in een stroomversnelling dankzij de sterk toegenomen rekenkracht van computers en de enorme hoeveelheden data die er op het vlak van mobiliteit, transport en logistiek al wordt verzameld. De grote uitdaging daarbij is om tot een integrale aanpak te komen, waarbij meerdere ontwikkelingen tegelijkertijd worden meegenomen. De complexiteit is duizelingwekkend. Daarom is het maar goed dat er naast de conventionele werkwijzen nu ook geavanceerde datatechnologie voorhanden is. Deze kunnen elkaar versterken in de samenwerking, gebruik makend van elkaars potentieel.

Werkgroep

De werkgroep Mobiliteit, Transport en Logistiek heeft voor een stapsgewijze aanpak gekozen. In eerste instantie ligt de focus dan ook op de meest belangrijke kansen en uitdagingen:

  • AI voor duurzame mobiliteit (onder andere slim elektrisch laden, zelflerend energiemanagement).
  • AI voor bereikbaarheid en doorstroming (onder andere coöperatieve mobiliteit, deelmobiliteit).
  • AI voor veilige, gedeelde en flexibele mobiliteit (onder andere slimme zelfrijdende voertuigen, openbaar vervoer).
  • AI voor efficiënte logistiek (onder andere slimme planningssystemen, voorspellend onderhoud, zelforganiserende logistiek).

En dat alles in een situatie waarin de AI-technologie zelf nog volop in ontwikkeling is. Dat vereist maatwerk en een zorgvuldig ontwikkelproces. Daarbij is het vooral belangrijk dat er AI-systemen worden ontwikkeld waarbij er een goede interactie plaatsvindt tussen mens en machine. Ook moet er altijd een mogelijkheid zijn om bij ongewenste situaties als mens nog zelf in te grijpen of bij te sturen.

Oproep tot samenwerking

AI biedt ongekende mogelijkheden. Maar er is echt een andere mindset nodig om die mogelijkheden te zien en vervolgens ook daadwerkelijk tot werkende oplossingen te komen. Dat verklaart ook waarom AI-innovaties vaak uit onverwachte hoek komen, van nog onbekende partijen die min of meer spelenderwijs nieuwe oplossingsrichtingen onderzoeken.

Bent u zelf op dit vlak actief en op zoek naar een goede sparringpartner? Neem dan vooral contact op. Altijd goed om kennis uit te wisselen. En wie weet: misschien leidt een en ander wel tot een samenwerking met een partij die onderdeel uitmaakt van de werkgroep. Samen komen we verder!

Meer informatie

Meer weten over de aanpak van de werkgroep Mobiliteit, Transport en Logistiek? Lees dan het Position Paper AI in mobiliteit en transport van TKI Dinalog.

Geïnteresseerd in dit thema en wilt u actief bijdragen? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Mobiliteit, Transport en Logistiek en andere relevante AI-thema’s.

Delen via: