Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.
De NL AIC stimuleert de ontwikkeling van AI-onderwijs binnen alle sectoren in Nederland.

Contact

Maarten van Steen

Voorzitter werkgroep Research en Innovatie

Stefan Leijnen

Coördinator werkgroep Research en Innovatie

Gerelateerde berichten

Bijdragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland?
Sluit je dan aan bij de NL AIC.

Research en Innovatie

Het AI-onderzoek in Nederland staat er goed voor, maar verliest in hoog tempo internationaal terrein omdat andere landen snel beter worden. Een gecombineerde aanpak van fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en innovatie over de gehele waardeketen zal AI-onderzoek, -ontwikkeling en -toepassing versterken, versnellen en waar nodig efficiënter maken.

Aanpak

Om tot een gecombineerde aanpak te komen is het van belang dat er een AI-netwerk ontstaat dat bouwt op bestaande kwaliteiten en ruimte biedt aan nieuwe initiatieven, om wereldwijd AI-talent aan te trekken. Dit kan alleen met een gezamenlijke aanpak waar ook de andere werkgroepen van de Nederlandse AI Coalitie bij worden betrokken.

Werkgroep

De werkgroep Research en Innovatie richt zich (onder andere) op het betrekken van meer partijen in het AI-onderzoeksveld, het faciliteren van samenwerking op inhoud met matchmaking, het inzetten van bestaande en nieuwe instrumenten, community building, om samen tot innovatieve doorbraken en economische impact te komen.

 

Inventarisatie European Landscape, AI-startups: zet uzelf op de kaart.

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Gerelateerde projecten

Pods embed error: Pod not found

Samen bouwen aan de digitale toekomst