Research en Innovatie

Research and Innovation

Het onderzoek op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI) in Nederland is van hoge kwaliteit. Aandachtspunten daarbij zijn beschikbare infrastructuur om zeer complexe algoritmen en AI-systemen te kunnen ontwikkelen (zoals in generatieve AI) en de beperkte mate waarin AI-onderzoeksresultaten een weg vinden naar nieuwe toepassingen met impact voor Nederland. Maar dankzij nieuwe samenwerkingsverbanden en financieringsmogelijkheden kunnen we de komende jaren op het vlak van research en innovatie flinke stappen zetten.

AI is een systeemtechnologie die momenteel al een grote impact heeft op onze maatschappij. En dat is nog maar het begin. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft het in haar rapport dan ook over een technologie die onze samenleving fundamenteel gaat veranderen. 

Netwerkbenadering

Nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen komen regelmatig uit een onverwachte hoek. Daarom is het belangrijk dat er veel verschillende partijen bij onderzoek- en innovatietrajecten betrokken zijn. Dat vraagt om een netwerkbenadering. Het ideaalplaatje: een netwerk van netwerken, die onderling nauw met elkaar samenwerken en afstemmen en waar naast onderwijs- en onderzoeksinstellingen ook het bedrijfsleven en de overheid deel van uitmaken.

Betere match tussen vraag en aanbod

Er zijn in ons land vele AI-wetenschappers die in hun laboratoria veelbelovende AI-technologieën en toepassingen ontwikkelen. Op dat vlak hebben we een sterke uitgangspositie. Daarbij is het de kunst om vraag en aanbod goed op elkaar aan te sluiten, zodat Nederlandse bedrijven en ondernemers die nieuwe oplossingen ook vaker met succes naar de markt brengen. Dat is nog wel een aandachtspunt. Als de verschillende partijen elkaar dankzij de netwerkbenadering sneller weten te vinden, kan dat voor belangrijke doorbraken zorgen.

Kansen in Europa

Nederland heeft ook internationaal gezien een goede naam als het om AI-onderzoek gaat. Door in Europees verband de samenwerking met andere landen te zoeken, kunnen research- en innovatietrajecten versterkt worden. En dat samenwerken met andere Europese landen gebeurt inmiddels ook. Daarbij nemen organisaties als CLAIREELLIS en ADRA het voortouw, waarbij er korte lijnen zijn met de Nederlandse AI Coalitie en Stichting AiNed, die hier specifieke onderdelen voor heeft in haar programma. Veelbelovend zijn de uitwisselprogramma’s waarbij Europese AI-experts hun kennis onderling delen zodat Europa – en dus ook Nederland – mondiaal een koppositie kan bemachtigen op het vlak van AI.

Talenten behouden

Gedegen onderzoek doen en AI-innovaties ontwikkelen is zeer specialistisch werk. Er is wereldwijd een grote vraag naar AI-experts. Om te voorkomen dat talenten hun geluk in het buitenland gaan beproeven, zal Nederland nog aantrekkelijker voor ze moeten worden. Die talenten hebben we hard nodig om op het vlak van AI in de kopgroep te blijven. Talent trekt talent aan. Ook de toename van investering in AI-onderzoek is belangrijk. En uiteraard speelt ook opleiding daarbij een cruciale rol, een onderwerp waar de werkgroep Human Capital zich hard voor maakt. Een goed voorbeeld van hoe verschillende werkgroepen elkaar kunnen versterken.

Meer informatie

Meer weten over het belang van research en innovatie? Word deelnemer en profiteer van de kennis en het netwerk.

Delen via:

Gerelateerd nieuws