Samen internationaal groeien op AI

Gepubliceerd op: 6 februari 2020

Bent u actief op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en heeft u internationale ambities? Kom dan naar de eerste sessie ‘AI internationaal’ van de Nederlandse AI Coalitie in samenwerking met RVO en het Ministerie van EZK op donderdag 20 februari van 15.00 -1700 uur in Den Haag (7 AM, Buitenhof 47).

Nederland heeft veel AI kennis en expertise in huis en dat willen we ook laten zien aan het buitenland. In de samenwerking met buitenlandse partijen liggen veel groeimogelijkheden voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Tegelijkertijd is de Nederlandse markt ook interessant voor buitenlandse partijen die onze ecosystemen verder versterken.

In het Strategisch actieplan Artificial lntelligence (AI) heeft het Kabinet internationale samenwerking als een belangrijke prioriteit aangewezen. We hebben gekozen voor een geleidelijke aanpak: voor 2020 zal voor Europa worden ingezet op Duitsland (een pilotproject) en Frankrijk (deelname Europese AI Village op de Global Industrie Fair in Parijs van 31 maart t/m 3 april).

Ook zullen er andere activiteiten georganiseerd worden. Hierbij kunt u denken aan strategische uitgaande- en inkomende missies, gezamenlijke beursdeelname in het buitenland en een value proposition/netherlands branding strategie voor het gehele Nederlandse AI ecosysteem. Hiermee onderstrepen we de kracht van onze internationale activiteiten; samen met andere bedrijven en overheid optrekken om internationale ambities te realiseren.

Tijdens de bijeenkomst op 20 februari bespreken we de activiteiten die we op de planning hebben staan voor 2020. Ook horen we graag meer over uw internationale ambities en de kansen die u ziet in het buitenland, zodat wij hier gezamenlijk vorm aan kunnen gaan geven. Daarnaast zal ook dieper worden ingegaan op het European AI Village, aangezien dat de eerste missie betreft van de Coalitie en op korte termijn plaatsvindt.

Geïnteresseerd? Meld u hier aan. Het programma volgt na aanmelding. Aansluitend is er een netwerkborrel.

Tags:

Delen via: