ECP

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, als partner van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), streeft naar een inclusieve digitale toekomst waarin iedereen participeert. ECP fungeert als een verbindend platform tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Door het faciliteren van kennisuitwisseling en samenwerking draagt ECP bij aan de ontwikkeling van een betrouwbare, kansrijke en veerkrachtige digitale samenleving. Zij is betrokken bij meerdere initiatieven die de digitale transitie in Nederland vormgeven.

Als partner van de NL AIC, neemt ECP een coördinerende en faciliterende rol op zich. Het ondersteunt de Coalitie Desk als secretaris en draagt zorg voor de communicatieactiviteiten. Bovendien levert ECP een inhoudelijke bijdrage aan de bouwsteen Human Capital, essentieel voor de groei en ontwikkeling van AI-talent in Nederland.

Doelstelling

ECP en de NL AIC delen het ambitieuze doel om Nederland een leidende rol te laten spelen in de wereld van AI, ten gunste van de maatschappij en economie. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen publieke en private sectoren om AI-ontwikkelingen en -toepassingen te versnellen. ECP ondersteunt dit streven door het faciliteren van dialogen, het delen van kennis en het stimuleren van samenwerkingen binnen het Nederlandse AI-ecosysteem.

ECP’s inzet voor de NL AIC onderstreept het belang van een multidisciplinaire aanpak en de focus op mensgerichte AI, waarbij technologische vooruitgang hand in hand gaat met ethische en maatschappelijke overwegingen.

Delen via: