Nederlandse AI Coalitie en ICAI versterken samenwerking

Gepubliceerd op: 3 februari 2021

De samenwerking richt zich op het versterken van AI-kennis en -talent in Nederland. De eerste stappen zetten we op het gebied van Research & Innovatie en Human Capital: twee belangrijke pijlers om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van Artificiële Intelligentie (AI) voor welvaart en welzijn.

Research en Innovatie

De samenwerking moet leiden tot een verdere groei van het aantal ICAI-labs in 2021. ICAI richt zich op de gezamenlijke ontwikkeling van AI-technologie door middel van industriële laboratoria. Dit zijn samenwerkingen tussen kennisinstellingen, industriële partners en/of publieke organisaties. ICAI telt nu 20 labs, in Amsterdam, Delft, Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht, en Wageningen. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nog eens 10 labs, op de huidige locaties, en op nieuwe locaties, zoals Enschede, Maastricht, Rotterdam en Tilburg. Elk van de locaties heeft eigen expertisegebieden die passen bij de krachten van de regio.

Het verder opbouwen en uitrollen van het netwerk van ICAI-labs vormt een essentieel onderdeel van het nationale AI-netwerk, dat de NL AIC samen met partners wil gaan realiseren. Er is gekozen om te werken met hubs en spaken, die gezamenlijk de structuur in het AI-netwerk vormen. De labs gaan een belangrijke rol spelen binnen deze hubs-en-spaken structuur van het netwerk. De Nederlandse AI Coalitie zal zich inzetten om ICAI te ondersteunen in het uitbouwen van het labnetwerk. Maarten de Rijke, wetenschappelijk directeur ICAI: “We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. AI-technologie kan een belangrijk onderdeel zijn van de oplossingen. Verspreid over het hele land versterken de ICAI-labs de nationale en lokale onderzoeks- en innovatiecapaciteit in AI-technologie. Aan de slag!”

Human Capital

AI verandert ons werk en samenleving. Door op de juiste manier in AI te investeren, kunnen we als land groeien en een belangrijke positie innemen. Dit moet leiden tot behoud en zelfs uitbreiding van werk en banen als we de juiste expertise ontwikkelen. De kans voor Nederland is om hier optimaal op voor te bereiden. Kees van der Klauw, Coalitiemanager NL AIC: “Onze gezamenlijke ambitie is onder andere om talent (studenten en onderzoekers) voor Nederland te ontwikkelen en te behouden en om buitenlands talent naar Nederland te halen. Dit doen we bijvoorbeeld door de PhD studenten in de ICAI-labs gericht aan te haken aan de Nederlandse arbeidsmarkt. We laten ze kennismaken met Nederlandse organisaties, die op zoek zijn naar AI-talent. Daarnaast willen we elkaar versterken in het ontwikkelen en beschikbaar maken van AI-cursussen -en trainingen. Zo heeft ICAI bijgedragen aan de Nationale AI-cursus en het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van twee AI MOOCs (Massive Open Online Course). De werkgroep Human Capital van de NL AIC heeft als doelstelling om het cursusaanbod in AI breed beschikbaar te maken en waar nodig door te ontwikkelen per sector. Dit zijn activiteiten, waarin we elkaar kunnen versterken en ondersteunen.”

Versnelling

Door gezamenlijk in mensen en ontwikkeling van talent te investeren, kunnen we stappen maken om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Beide partijen zijn overtuigd van het belang van investeringen in AI en van actie om onderzoek, innovatie en talentontwikkeling rondom AI aan te jagen. “Via deze samenwerking bereiken we versnelling en verbreden we de impact.”

Over ICAI

ICAI is een open landelijk samenwerkingsinitiatief tussen kennisinstellingen, industriële partners en/of publieke organisaties. Sinds de oprichting in 2018 heeft ICAI als missie AI-kennis en talent te ontwikkelen voor het Nederlandse ecosysteem. Dit doet ICAI door middel van publiek-private partnerschappen waarin wordt samengewerkt in ontwikkeling van AI-technologie, het aantrekken, opleiden en behouden van AI-promovendi, en het open delen van kennis en technologie. ICAI telt nu 20 labs door het hele land, met meer dan 150 onderzoekers; nog eens 10 ICAI-labs zijn in ontwikkeling.

Delen via: