Het belang van een eigen infrastructuur voor Nederland

Gepubliceerd op: 31 januari 2024

Generatieve AI, maar ook andere AI-applicaties zijn van groot belang voor noodzakelijke innovaties in gezondheid en zorg, in de energietransitie, in klimaat en duurzaamheid, in mobiliteit, in veiligheid en vele andere gebieden. In toenemende mate worden deze applicaties gebouwd op krachtige buitenlandse platforms waardoor we niet alleen als samenleving kritisch afhankelijk worden van deze platforms (lock-in), maar waardoor ook talent en AI-applicaties van bedrijven naar deze buitenlandse platforms worden getrokken waardoor die nog machtiger worden.

Generatieve AI, maar ook andere AI-applicaties zijn van groot belang voor noodzakelijke innovaties in gezondheid en zorg, in de energietransitie, in klimaat en duurzaamheid, in mobiliteit, in veiligheid en vele andere gebieden. In toenemende mate worden deze applicaties gebouwd op krachtige buitenlandse platforms waardoor we niet alleen als samenleving kritisch afhankelijk worden van deze platforms (lock-in), maar waardoor ook talent en AI applicaties van bedrijven naar deze buitenlandse platforms worden getrokken waardoor die nog machtiger worden.

Waarborgen innovatiekracht, autonomie en kaders van Nederland (en Europa)

Aangezien AI alle bedrijfssectoren sterk gaat beïnvloeden, is het van belang dat we kunnen beschikken over infrastructuur die innovatie voor die sectoren mogelijk maakt. Dat geldt ook voor data- en rekenfaciliteiten die niet meer door één enkele speler en zelfs niet meer door samenwerkende spelers in een sector kunnen worden gerealiseerd. Er is een nationaal initiatief nodig. Dan kunnen ook de bedrijven die nu AI-services aanbieden aan het mkb, en die nu hiervoor gebruik van buitenlandse AI-platforms maken, deze gaan aanbieden op een Nederlandse infrastructuur.

Ook voor maatschappijkritische AI toepassingen die ons gaan helpen in de energietransitie, in veiligheid, zorg en mobiliteit moeten we kunnen bouwen op een eigen infrastructuur. Maar ook om de historisch sterke wetenschap en talent in AI voor Nederland te behouden is een sterke AI reken- en data-infrastructuur nodig die geschikt is voor de krachtigste toepassingen.  

Onder meer Nederlandse universiteiten, SURF en de NL AIC pleiten voor een eigen Nederlandse infrastructuur, zo mogelijk verbonden met Europa:

  • Om publieke waarden en veiligheid te kunnen borgen.
  • Om verantwoorde mensgerichte AI te kunnen ontwikkelen.
  • Onderzoek en innovatie te ondersteunen en daarbij talent aan te trekken en te behouden.
  • Voor de innovatiekracht van het bedrijfsleven, om autonomie te behouden voor kritische toepassingen van generatieve AI.
  • En, last but not least, om niet afhankelijk te zijn van buitenlandse platforms.

Meer informatie

Binnenkort verschijnt een manifest waarin het voorstel in meer detail wordt gesproken. Beluister hier de podcast van Geert-Jan Houben (TU Delft) en Onno Zoeter (Booking) waarin zij in gesprek gaan over het belang van een goed ecosysteem en een krachtige infrastructuur voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland.

Delen via: