Terugblik workshop: Waardecreatie met AI voor uw onderneming: eerste stappen richting een concrete roadmap

Gepubliceerd op: 25 oktober 2022

Pilot om mkb inzicht in AI-mogelijkheden te geven

Brightlands, Mooncake AI en de werkgroep Research en Innovatie van de NL AIC hebben deze workshop ontwikkeld als pilot, speciaal voor mkb-bedrijven om ze te helpen met het inzetten van AI  binnen hun bedrijfsvoering. De reden voor de NL AIC om dit initiatief te nemen is, dat deze pilot bijdraagt aan het doel van de coalitie: Het versnellen van AI-ontwikkelingen door AI-initiatieven met elkaar te verbinden. Deze workshop geeft het mkb namelijk inzicht in de mogelijkheden van AI en helpt ze met het benutten van de kansen die deze systeemtechnologie biedt.

Inspiratie

Er was een zeer diverse groep deelnemers aanwezig op 29 september. Er waren ondernemers die werkzaam zijn in de maakindustrie, logistiek en industriële verhuizing. Maar ook bedrijven die zich bezighouden met werkstress reductie, vloggen en contactlenzen. Ondanks, of misschien juist wel vanwege, de onderlinge verschillen werd er veel inspiratie opgedaan, omdat er veel interactie tussen de deelnemers plaatsvond.

Naast onderlinge interactie, werden de deelnemers bijgestaan door Marieke Peeters (Mooncake AI), Jordy Rijksen (Brightlands), Chester Teulings (Hertek) en Roy Lenders (Genzai). Zij voorzagen de ondernemers van coaching bij het identificeren van use cases en het formuleren van de roadmaps. Chester Teulings vertelde daarnaast een inspirerend verhaal over de kansen en valkuilen tijdens zijn AI journey binnen zijn veiligheidsonderneming Hertek.

Meerwaarde van de workshop

De deelnemers zien vooral dat de toepassing van AI veel mogelijkheden kan bieden op het gebied van o.a. automatisering, procesoptimalisatie, adaptive maintenance en storing- en kostenreductie. De deelnemers identificeerden als snel dat ze aardig wat bedrijfsdata tot hun beschikking hebben waarmee ze hun AI-initiatieven kunnen ontplooien. Een belangrijke les was dat je ervoor moet zorgen dat tussentijdse opleveringen ook al meerwaarde hebben. Dit kan bijvoorbeeld door inzichten op basis van een dashboard.

Uiteindelijk gingen de ondernemers naar huis met een roadmap om de komende 6-12 maanden bezig te gaan met het inzetten van AI binnen hun bedrijf aan de hand van een use case die van toepassing is binnen hun eigen bedrijf.

Vervolg

De deelnemers toonden veel interesse in de mogelijkheid om vervolg te geven aan hun AI journey met behulp van de supportmogelijkheden welke o.a. Brightlands ze kan bieden. Het succes van deze workshop proeft naar meer en de ambitie is dan ook om deze vaker te organiseren, via onder andere het AI-hubnetwerk. Houdt dus dit communicatiekanaal van de NL AIC in de gaten voor een volgende editie.

Delen via: