Lancering MIT-regeling voor ondersteuning AI-projecten van mkb

Gepubliceerd op: 14 maart 2022

Ondersteuning mkb vanuit het AiNed programma

AI-toepassingen dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Het mkb, waaronder ook veel startups, heeft hierin een belangrijke economische en innoverende rol. Uit onderzoek blijkt dat het mkb tegen vele barrières aanloopt bij het toepassen van AI. Om de kloof voor het mkb tussen de kennisbasis en toepassing in AI-innovaties te overbruggen, wordt de MIT-regeling ondersteund vanuit het AiNed programma.

Wat houdt de regeling in?

Wilt u als mkb-ondernemer aan de slag met innovatieprojecten op het gebied van AI? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. Meer informatie over de aanpak en het proces vindt u op deze pagina van de uitvoeringsorganisatie RVO. Hier vindt u tevens meer informatie over de ondersteuning die RVO verzorgt en wordt ter inspiratie een overzicht aangeboden van projecten van ondernemers die eerder van deze regeling gebruik hebben gemaakt.

Informatie voorwaarden vanuit RVO

U kunt voor het thema AI subsidie aanvragen voor een klein of een groot samenwerkingsproject. De algemene voorwaarden zijn gelijk aan de generieke voorwaarden MIT R&D samenwerkingsprojecten. Voor AI wordt de definitie gehanteerd van de Europese Commissie: “AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken”. Op de website van RVO vindt u meer informatie over de voorwaarden, waaronder:

  • In bijlage 3.4.1 paragraaf 5.a (Digital Technologies: Artificiële Intelligentie; link volgt) staan de thema’s waarop projecten in het kader van de MIT zich kunnen richten. Om voor subsidie in aanmerking te komen, draagt het project bij aan de generieke ontwikkeling van AI door de inzet van ‘machine learning’ waaronder ‘supervised learning’ (gesuperviseerd leren), ‘unsupervised learning’ (ongesuperviseerd leren) en ‘reinforcement learning’ (bekrachtigingsleren).
  • Daarnaast moet de aanpak van het project oog hebben voor betrouwbare en mensgerichte AI. Belanghebbenden bij de AI toepassing (bijvoorbeeld burgers en/of werknemers) worden zoveel mogelijk betrokken in het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik.
  • Het project biedt verder een aantoonbaar nieuwe oplossing voor één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie. De NL AIC is een samenwerkingsverband dat gericht is op het ontwikkelen van kennis en innovatie over AI.

Planning en ondersteuning

De MIT-regeling gaat op 15 maart 2022 van start, de uiterste deadline voor het indienen van uw aanvraag is 10 mei 2022, 17.00 uur. Raadpleeg de gedetailleerde actuele informatie over de voorwaarden en de planning van de regeling op de website van RVO. De NL AIC ondersteunt deelnemers met actuele informatie over de aanpak en werkwijze om succesvolle projectvoorstellen in te kunnen dienen. Vanuit de AI-hubs wordt dit ook verzorgd voor partijen in het betreffende ecosysteem.

Delen via: