Unieke uitslag verkiezing Strategieteam

Gepubliceerd op: 29 september 2022

Het Strategieteam bestaat uit representatieve beleidsvertegenwoordigers uit onderzoek en onderwijs, overheid, bedrijfsleven en AI-eindgebruikers en maatschappij. Het team houdt zich bezig met strategie, beleid en voortgang op hoofdlijnen en stakeholdermanagement ten behoeve van de NL AIC.

Zeven sterke kandidaten hadden zich gemeld. We zijn dan ook verheugd te melden dat de eerste drie zetels uitgegaan zijn naar:

  • Pallas Agterberg (Director of Strategy – Alliander) voor het toepassingsgebied Energie en Duurzaamheid
  • Marieke Peeters (CEO – Mooncake AI) voor het toepassingsgebied Publieke Diensten
  • Inge Molenaar (Associate professor & directeur van het Nationaal OnderwijsLab AI – Radboud Universiteit) voor het toepassingsgebied Onderwijs

Primeur: Uniek situatie

Een uitzonderlijke situatie heeft zich voorgedaan wat de invulling van de andere overgebleven zetels betreft. Aan het einde van de spannende verkiezing hebben drie kandidaten alle drie hetzelfde aantal stemmen ontvangen en moeten in praktijk de plekken vier en vijf met elkaar gedeeld worden. Echter samen met het Strategieteam en de Coalitiemanager zal er gekeken worden naar een passende oplossing. Het betreft de volgende personen:

  • Maaike Harbers (Lector Artificial Intelligence & Society – Hogeschool Rotterdam) voor het toepassingsgebied Cultuur en Media
  • Wiro Niessen (Hoogleraar biomedische beeldanalyse – Erasmus MC) voor het toepassingsgebied Gezondheid en Zorg
  • Esther Smit (Business Director, Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) voor het toepassingsgebied Financiële Diensten

We feliciteren allen van harte. We zijn ervan overtuigd dat de NL AIC veel baat zal hebben van het waardevolle netwerk en het commitment dat de nieuwe strategieleden met zich meebrengen.

Delen via: