Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij verwerken voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over jouw activiteiten op onze website. We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

We verwerken deze gegevens voor de afhandeling van betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief (indien je hiervoor toestemming hebt gegeven), jou te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, jou uit te nodigen voor events (nadat jij hiervoor toestemming heeft gegeven) en als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Je kunt op de website aangeven dat je toestemming geeft dat wij jou onze nieuwsbrief toesturen. Indien je dat doet, dan verzamelen we jouw gegevens (naam, organisatie en email-adres). Je kunt te allen tijde jouw toestemming voor het versturen van deze nieuwsbrief intrekken door te mailen naar info[@]nlaic.com vanaf het emailadres waarop jij de nieuwsbrief ontvangt. Jouw afmelding zal binnen 2 weken worden verwerkt en je ontvangt hiervan een bevestiging.

Je kunt je via onze website (of als reactie op een uitnodiging via e-mail) aanmelden voor een event. Afhankelijk van het soort event hebben wij een minimale set aan gegevens nodig om dit event te kunnen organiseren. We verzamelen jouw naam en emailadres en indien nodig andere gegevens die op het inschrijfformulier (of in de mail) vermeld zijn. Je kunt je afmelden voor een event door te mailen naar communicatie[@]nlaic.com

DELEN MET ANDEREN

De NL AIC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

DE NL AIC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

De website van de NL AIC gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

De NL AIC gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • Het optimaliseren van de website
  • De integratie van social media (twitter, linkedin, facebook)
  • Het verzamelen en analyseren van statistieken

Derde partijen kunnen cookies plaatsen doordat we gebruik maken van bijvoorbeeld Youtube filmpjes op onze website. Je kunt na afloop van het bezoek aan onze website deze cookies verwijderen via de instellingen in jouw browser. Een instructie hoe dat werkt kun je vinden op veiliginternetten.nl. Je kunt hier ook vinden hoe je op jouw smartphone cookies kunt beheren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar info[@]nlaic.com.

De NL AIC zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, jouw verzoek uitvoeren en je hiervan op de hoogte stellen.

BEVEILIGING

De NL AIC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[@]nlaic.com.

De Nederlandse AI Coalitie | NL AIC

Bezoekadres

Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam
T (+31) 70 41 90 309

Postadres
Postbus 262
2260 AG Leidschendam

Indien je vragen of opmerkingen hebt omtrent deze privacyverklaring kun je gerust contact opnemen met de NL AIC via info[@]nlaic.com