Privacy policy

Bijdragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland?
Sluit je dan aan bij de NL AIC.

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over uw activiteiten op onze website. We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

We verwerken deze gegevens voor de afhandeling van betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven), u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, u uit te nodigen voor events (nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven) en als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

U kunt op de website aangeven dat u toestemming geeft dat wij u onze nieuwsbrief toesturen. Indien u dat doet, dan verzamelen we uw gegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres). U kunt te allen tijde uw toestemming voor het versturen van deze nieuwsbrief intrekken door uzelf af te melden via de afmeld link in de laatst toegestuurde nieuwsbrief.

U kunt zich via onze website (of als reactie op een uitnodiging via e-mail) aanmelden voor een event. Afhankelijk van het soort event hebben wij een minimale set aan gegevens nodig om dit event te kunnen organiseren. We verzamelen uw naam en e-mailadres en indien nodig andere gegevens die op het inschrijfformulier (of in de mail) vermeld zijn. U kunt zich afmelden voor een event door te mailen naar communicatie@nlaic.com.

DELEN MET ANDEREN

De NL AIC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De NL AIC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

De website van de NL AIC gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

De NL AIC gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website (Adobe Typekit)
  • de intergratie van sociale media (Twitter, LinkedIn)
  • het verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics)
  • het verzamelen van contactgegeven t.b.v. communicatie (Zoho)

Derde partijen kunnen cookies plaatsen wanneer u bijvoorbeeld een YouTube-filmpje bekijkt op onze website. U kunt na afloop van het bezoek aan onze website deze cookies verwijderen via de instellingen in uw browser. Een instructie hoe dat werkt kunt u vinden op veiliginternetten.nl. U kunt hier ook vinden hoe u op uw smartphone cookies kunt beheren.

WEBSITES VAN DERDEN
De website bevat links naar andere websites die eigendom zijn van derden. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites van derden, en zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en/of beschikbaarheid van de informatie op of de inhoud van deze websites, noch kunnen wij garanderen dat deze websites vrij zijn van computervirussen en/of andere zaken van destructieve aard. Links naar websites van derden op de website worden niet beschouwd als een goedkeuring van deze websites door de NL AIC en/of als het promoten van eventuele producten en/of diensten door NL AIC, die worden aangeboden of verkocht op deze websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling of het gebruik van persoonsgegevens door websites van derden. Wij verwijzen u in dat kader naar de privacyverklaring en het beleid van elke website die u bezoekt. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid van advertenties van derden op de website. Links naar websites van derden op de website met onmiskenbaar onrechtmatig materiaal zullen onverwijld worden verwijderd nadat de NL AIC hiervan kennis heeft genomen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nlaic.com.

De NL AIC zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, uw verzoek uitvoeren en u hiervan op de hoogte stellen.

BEVEILIGING

De NL AIC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nlaic.com.

Contact

De Nederlandse AI Coalitie | NL AIC

De Malietoren
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
T (+31) 70 41 90 309

Indien je vragen of opmerkingen hebt omtrent deze privacyverklaring kun je gerust contact opnemen met de NL AIC via info@nlaic.com

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.

Algoritmen die werken voor iedereen