Strategisch onderzoek voor lange termijn: consortium ROBUST in ontwikkeling

Gepubliceerd op: 21 september 2021

In de eerste ronde van Langetermijnprogramma’s (KIC 2020-2023) zijn vanuit NWO twee strategiegedreven consortia geselecteerd. Eén van de onderzoeksconsortia is ROBUST, een meerjarig onderzoeksprogramma naar betrouwbare Artificiële Intelligentie (AI), en krijgt vanuit NWO de gelegenheid om het onderzoeksplan voor de komende tien jaar verder uit te werken. Het definitieve voorstel doorloopt vervolgens het reguliere beoordelingsproces met referenten en een beoordelingscommissie. De Nederlandse AI Coalitie ondersteunt de ontwikkeling van het programma. We feliciteren alle partners in het consortium van harte met deze volgende stap.

Het consortium ROBUST wil meerjarig onderzoek uitvoeren naar betrouwbare AI samen met in totaal 54 partners, waaronder deelnemers van de Nederlandse AI Coalitie. In totaal zijn 21 partners afkomstig van kennisinstellingen waaronder 4 hogescholen, 23 partners zijn afkomstig van bedrijven en 10 van maatschappelijke organisaties. Het onderzoek tracht doorbraken te realiseren in vijf kerndimensies van robuuste AI: nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, herhaalbaarheid, veerkracht, en veiligheid. De betrouwbaarheid van een AI-gebaseerd systeem wordt geformaliseerd aan de hand van zogenaamde contracten, dat wil zeggen, expliciete garanties over het beoogde gedrag van het systeem. Uitleg kan intrinsiek vertrouwen brengen voor algemene gebruikers. Daarom is de ontwikkeling van uitleg- en evaluatiemethoden een essentieel onderdeel van dit onderzoek. 

ROBUST, Trustworthy AI-based systems for sustainable growth 

Het totaalbudget van dit onderzoek is ruim 95 miljoen euro. Programmaleider Maarten de Rijke (Universiteit van Amsterdam en ICAI): “De uitdagingen voor het ontwikkelen van robuuste AI zijn enorm. We zetten in op drie aandachtspunten: talentontwikkeling, leren-door-te-doen en gezamenlijke kennisontwikkeling tussen kennisinstellingen, bedrijven, en maatschappelijke partijen. We kunnen niet wachten om aan de slag te gaan!” 
 
Onder de paraplu van het ROBUST-programma zullen 17 nieuwe publiek-private samenwerkingslaboratoria worden opgestart met als doel het Nederlandse AI-ecosysteem te versterken. Ten eerste streven we naar een ambitieuze, technologiegerichte onderzoeksagenda in betrouwbare AI. Ten tweede creëren we economische impact en dragen we bij aan duurzame groei door onderzoek in hechte publiek-private samenwerkingsverbanden. Ten derde zullen we ons op een groot aantal maatschappelijke kansen richten, via het delen en overdragen van kennis door open publicaties, via kennisdeling door community-evenement.

Meer informatie? 

Lees meer over dit Langetermijnprogramma (KIC) in ontwikkeling. 

Tags:

Delen via: