Emilia Silvas zet zich in voor AI voor mobiliteit, transport en logistiek

Gepubliceerd op: 15 september 2020

De Nederlandse economie drijft voor een belangrijk deel op Mobiliteit, Transport en Logistiek. De noodzaak om de Nederlandse concurrentiepositie te verstevigen en om te voorzien in oplossingen voor sociaalmaatschappelijke vraagstukken zoals werkgelegenheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid, files, comfort en luchtkwaliteit, stimuleert de innovatie in mobiliteitsontwikkelingen. Artificiële Intelligentie (AI) speelt in toenemende mate een rol in deze ontwikkelingen. Alleen vanuit een ecosysteem-aanpak is het mogelijk deze maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Met plezier kondigt Kees van der Klauw, Coalitiemanager van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) dan ook aan dat Emilia Silvas, Cluster Programmamanager Smart Vehicle bij TNO en Universitair Docent bij TU/e, als kwartiermaker van de werkgroep Mobiliteit, Transport en Logistiek is gestart. Emilia werkt aan coöperatieve en automatische mobiliteitsoplossingen, en ziet de rol van AI daarin steeds meer toenemen. Emilia licht toe: “AI wordt in toenemende mate toegepast in het ecosysteem van mobiliteit en transport, variërend van toepassing bij individuele geautomatiseerde voertuigen tot voertuigvloten en tot aan optimalisatie van het hele verkeersnetwerk. Dit is een essentiële toepassing van AI om doelen te kunnen bereiken als ‘geen doden meer in het verkeer’ en ‘geen emissies’. AI kan de performance en efficiëntie verbeteren, bijvoorbeeld bij het verwerken van grote hoeveelheden data, sensoren in het voertuig en infrastructuur en het koppelen van de verschillende communicatielagen.”

Emilia geeft aan “Dit is waarschijnlijk pas het topje van de ijsberg en we moeten wel zeker kunnen stellen dat het systeem een veilig ontwerp heeft en correct functioneert. Ik ben blij dat ik, in mijn nieuwe rol bij de NL AIC, verschillende experts samen kan brengen; van systeemexperts, toepassingsexperts, onderzoekers, experts op het gebied van ethiek, beleidsmakers, startups tot ontwikkelaars van technologie. Samen kunnen we de mogelijke AI-ontwikkelingen verkennen en ontdekken, en de toegevoegde waarde vergroten.”

Werkgroep

De complexiteit van genoemde ontwikkelingen, de hoeveelheid beschikbare data en de rekenkracht van computers nemen in een hoog tempo toe en vragen om een unieke en integrale aanpak. AI biedt de mogelijkheid om oplossingen te bieden. De werkgroep richt zich dan ook op de meest belangrijke kansen en uitdagingen in deze sector en ambieert AI-oplossingen te identificeren en te ontwikkelen. Deze worden samen met deelnemers aan de werkgroep opgepakt door samenwerkingspartners te verbinden en gezamenlijk te werken aan concrete acties.

Deelname

Geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk Mobiliteit, Transport en Logistiek en andere relevante AI-thema’s. Voor meer informatie over de werkgroep kunt u deze pagina raadplegen.

Delen via: