Challenge: AI voor schade-inspectie van bruggen en dammen

Verouderde infrastructuur wordt over de hele wereld een steeds groter probleem. De verkeersvolumes zijn enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden, waardoor de druk op de infrastructuur is toegenomen. Het waarborgen van de veiligheid van openbare constructies wordt duurder en moeilijker vol te houden. De instorting van het viaduct van Ponte Morandi in Italië in 2018, waarbij 43 mensen om het leven kwamen, is slechts een van de vele voorbeelden van hoe ernstig het probleem de afgelopen jaren is geworden.

Inspectie vraagt kennis en competenties

De inspectie van de infrastructuur vereist een steeds hoger niveau van vereiste kennis en competenties. De diepgang van analyses, inspecties en onderzoek, en daarmee de kosten, nemen toe. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanleg, het beheer en het onderhoud van de belangrijkste infrastructurele voorzieningen in Nederland. Er zijn meer dan 1100 bruggen, 92 sluizen en andere openbare werken, waarvan sommige dateren uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, die onderhouden moeten worden.

Inspectie verbeteren met behulp van drones en AI

Rijkswaterstaat is een samenwerking aangegaan met de AI-gemeenschap FruitPunch om de inspectie op afstand van de Nederlandse infrastructuur te verbeteren met behulp van drone-beeldgegevens en de efficiëntie van de inspectie te verhogen met behulp van AI. Tijdens deze challenge zal gewerkt worden met de data van conserveringsinspecties. Conserveringsinspectie is een combinatie van inspectie en bureaustudie om risico’s tijdig te signaleren en te vertalen naar beheermaatregelen om het functioneren en de prestaties van bruggen en waterwerken op de lange termijn te garanderen.

Doel van de challenge

Gebruik maken van computervisiemodellen om met drones structurele schade aan objecten in de openbare ruimte te kunnen detecteren.
Er is een bestaand model dat gebruikt wordt om scheuren te detecteren in drone-beelden van bruggen, sluizen, dijken en andere openbare werken. Het doel van deze uitdaging is om dit model te verbeteren en verdere mogelijkheden te onderzoeken om inspectie op afstand te verbeteren.

Geïnteresseerd?

Meer informatie vind je hier.

Delen via: