NL AIC presenteert twee referentiegidsen voor het verantwoord delen van data ten behoeve van AI-toepassingen

Gepubliceerd op: 12 april 2023

Het is de ambitie van de Nederlandse AI Coalitie om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn. Om dit doel te bereiken, is het cruciaal om data op grote schaal beschikbaar te maken, zodat AI-algoritmen beter kunnen worden gevoed met juiste informatie.  

Versnelling van AI-implementatie

De werkgroep Data Delen zet zich dan ook in om in Nederland een florerende datadeel-omgeving te realiseren die tal van nieuwe en verbeterde AI-applicaties mogelijk maakt en de implementatie van AI versnelt. Het beschikbaar of toegankelijk maken van de data dient echter wel beheerst en verantwoord te gebeuren. Een methode om deze ambitie van het betrouwbaar delen van data ten behoeve van AI te realiseren, is door aan te sluiten bij de Europese datastrategie met betrekking tot data spaces. Dit borgt dat een Nederlandse aanpak ook internationaal goed wordt ingebed en er een open en eerlijke datadeel-omgeving wordt gecreëerd. Hierin worden de data van overheidsinstanties, bedrijven en burgers veilig gebruikt door AI-ontwikkelingen voor het algemeen belang en verdienvermogen van het bedrijfsleven.  

Actieve ondersteuning AI-implementatie

Om aan deze ambities bij te dragen, heeft de NL AIC in 2021 de overkoepelende aanpak voor de ontwikkeling van AI data spaces beschreven: ‘Towards a Federation of Interoperable (AI) Data Spaces’. Hierin worden twee leidende aspecten geïntroduceerd. Hoe individuele AI data spaces te ontwerpen en hoe deze ook vervolgens met elkaar te kunnen verbinden zodat betrouwbaar datadelen ten behoeve van AI niet alleen binnen (sectorale, toepassingsgerichte) AI data spaces kan plaatsvinden, maar ook tussen sectorale data spaces. Voor elk van beide aspecten heeft TNO namens de NL AIC een aanvullende referentiegids gemaakt. Deze referentiegidsen bevatten een praktische uitleg voor partijen en organisaties om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van data spaces ten behoeve van AI-toepassingen. Op het NL AI Congres op 12 april in Utrecht zijn deze referentiegidsen gepresenteerd.  

Voor wie zijn de nieuwe gidsen relevant?

Het doel van beide referentiegidsen is om organisaties actief te ondersteunen bij uitdagingen van datadelen ten behoeve van AI-toepassingen door het bieden van een referentiekader met gemeenschappelijke bouwstenen voor het efficiënt en afgestemd ontwikkelen van AI data spaces. De ‘Referentiegids voor intra AI data space interoperabiliteit’ richt zich daarbij op de richtlijnen en bouwblokken voor individuele (sectorale, toepassingsgerichte) AI data spaces, terwijl de ‘Referentiegids voor inter AI data space interoperabiliteit’ zich richt op de richtlijnen en bouwblokken om data spaces onderling te verbinden. In combinatie beschrijven ze daarmee hoe betrouwbaar datadelen zowel binnen als tussen AI data spaces kan worden vormgegeven.  

Internationale aanpak

Data delen ten behoeve van AI gaat over sectoren en landsgrenzen heen. Met de ontwikkelingen zoals beschreven in beide publicaties draagt de werkgroep Data Delen bij aan zowel Nederlandse als Europese initiatieven. Binnen Nederland zal het ‘Centre of Excellence for Data Sharing en Cloud (CoE DSC)’ het vervolgwerk rond data delen ten behoeven van AI overnemen. Dit centrum is een gezamenlijk vervolginitiatief op het werk van de Data Sharing Coalition, de NL AIC werkgroep Data Delen en de Nederlandse Gaia-X-hub. Deze resultaten zullen in Europa verder worden uitgedragen in bijvoorbeeld the International Data Spaces Association, Gaia-X en Data Spaces Support Centre

Meer informatie?

Heeft u interesse in meer informatie over het delen van data? Bezoek dan de pagina van de werkgroep voor meer handleidingen en tools of neem contact op met Pepijn Groen.

Delen via: