Marktvisie voor AI-beeldherkenning met drones mede gelanceerd door NL AIC

Gepubliceerd op: 30 januari 2024

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), in samenwerking met PIANOo Expertisecentrum en ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft onlangs een marktvisie voor AI-beeldherkenning met drones gepubliceerd. Deze visie biedt inzicht in het verantwoord gebruik van AI en drones binnen overheidsdiensten, zoals bij biodiversiteitsmonitoring, infrastructuurinspecties en onderhoud.

De werkgroep Publieke Diensten van de NL AIC, onder leiding van Elja Daae, heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze visie. Dit initiatief belicht vier cruciale thema’s: kwaliteitsborging van algoritmen, cybersecurity, datadelen en ethiek. Elk thema is zorgvuldig uitgewerkt om overheden te ondersteunen bij het maken van geïnformeerde beslissingen omtrent AI-toepassingen.

Verschillende Nederlandse overheidsinstanties vormen samen De Buyer Group AI Beeldherkenning met Drones. Deze Buyer Group benadrukt het belang van gedeelde kennis en ervaringen. Deelnemers, waaronder Gemeente Breda, Rijkswaterstaat, NVWA, ProRail, en Waterschap Drents Overijsselse Delta, werken samen aan innovatieve oplossingen voor publieke taken.

Elja Daae, Voorzitter van de NL AIC werkgroep Publieke Diensten, licht toe: “AI-technologie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is van cruciaal belang dat we deze ontwikkelingen op een ethische en verantwoorde manier benaderen. Deze marktvisie is een essentiële stap voorwaarts in de publieke acceptatie en inzet van AI.”

De marktvisie is gebaseerd op praktijkervaringen van deelnemende overheden en waardevolle inzichten uit marktconsultaties. Het doel is om overheden te begeleiden in de verantwoorde inkoop en implementatie van digitale innovaties.

Meer weten? Lees hier het volledige rapport terug.

Delen via: