Gezondheid en Zorg

Artificial Intelligence (AI) verandert wereldwijd het werk van de zorgverlener en hoe we met de gezondheid van onze burgers en de zorg voor onze patiënten omgaan. Het tempo van deze verandering versnelt. AI biedt grote kansen om de gezondheid van de bevolking te bevorderen en de toenemende druk op het Nederlandse zorgstelsel te verlichten.

Toepassing van AI voor de gezondheidszorg is breed. AI-modellen kunnen een trendverschuiving teweegbrengen van een reactief naar een proactief gezondheidszorgsysteem (preventie). Ze kunnen leiden tot snellere en betere diagnoses en voor de individuele patiënt geoptimaliseerde behandelingen. AI kan ook inzichten opleveren, die beter zelfmanagement van chronische zieken ondersteunen. Op landelijke of zelfs internationale schaal kan AI ingezet worden om sneller inzicht te krijgen in, en om in te spelen op epidemieën. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Met meerdere toepassingen kan AI ook bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek (op het juiste moment).

Nederland heeft altijd vooropgelopen op het terrein van digitalisering van de zorg en de benodigde infrastructuur. Wereldwijd zien we dat er flink wordt geïnvesteerd in AI. Dit is het moment om waardevolle Nederlandse AI-toepassingen samen op te schalen en de benodigde structurele data infrastructuur en andere randvoorwaarden (zoals financiën en kennis) op orde te brengen. Ook kunnen we samen een klimaat scheppen om te zorgen voor versnelde toepassing van innovaties op het gebied van AI in de sector gezondheid en zorg.

Introductie werkgroep voorzitter Pieter Jeekel

Werkgroep

Binnen de werkgroep werken deelnemers samen om op het terrein van gezondheid en zorg de grootste kansen en uitdagingen voor AI te identificeren, samenwerkingspartners te verbinden en te werken aan een programma. De werkgroep, waarin in aparte teams wordt gewerkt, richt zich op de volgende thema’s: eco-systeem en matchmaking, behoefte data health infrastructuur en afspraken stelsel, Covid overzicht, burger- en patiëntparticipatie, informatie en educatie van zorgverleners en burgers, financiële ondersteuning en cases overzicht.

Meer weten over de plannen van deze werkgroep? Lees het manifest, bekijk de kick-off of de laatste openbare bijeenkomst van de werkgroep.

Tools ‘Waardevolle AI voor gezondheid’

In het VWS-programma ‘Waardevolle AI voor gezondheid’ hebben diverse partijen samengewerkt aan tools die helpen om AI succesvol en sneller te kunnen implementeren en opschalen. Denk hierbij aan de mindmap bestuurlijk agenderen, de handleiding begeleidingsethiek, de leidraad kwaliteit en nog veel meer. Het programma is in april 2022 afgerond; de tools die eruit zijn voortgekomen zijn beschikbaar via de knop ‘gerelateerde downloads’ onderaan deze pagina.

Samenvatting life cycle management

Het enthousiasme over de mogelijkheid van het toepassen van AI in de zorg geeft in veel zorgorganisaties de ruimte om experimenten op te zetten en te starten met de ontwikkeling van oplossingen voor medische toepassingen. Na de initiële investeringen om modellen te ontwikkelen zijn structurele inspanningen nodig om een model te implementeren en veilig te blijven gebruiken. Dit omdat het gat van een veilige experimenteer- of ontwikkelomgeving naar productie overbrugd moet worden én omdat de prestaties van het model continu gemonitord, bijgestuurd, geborgd en aantoonbaar gemaakt moet worden. Lifecycle management doet zijn intrede. In aanvulling op de tool Handelingsruimte Waardevolle AI is vanuit de NL AIC werkgroep Gezondheid en Zorg daarom een document ontwikkeld gericht op het in stand houden van de innovatie en dus over het continue en blijvend onderhouden van een oplossing. De samenvatting is hier te vinden, het uitgebreide document is via deze link beschikbaar.

Delen via:

Gerelateerd nieuws