Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Voor de ontwikkeling van kennis en ervaring in de toepassing van AI in Nederland is het van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring vermenigvuldigd worden voor toepassing in andere sectoren.

Contact

Pieter Jeekel

Voorzitter werkgroep Gezondheid en Zorg

Gerelateerde berichten

Gezondheid en Zorg

Artificial Intelligence (AI) verandert wereldwijd het werk van de zorgverlener en hoe we met de gezondheid van onze burgers en de zorg voor onze patiënten omgaan. Het tempo van deze verandering versnelt. AI biedt grote kansen om de gezondheid van de bevolking te bevorderen en de toenemende druk op het Nederlandse zorgstelsel te verlichten.

Toepassing van AI voor de gezondheidszorg is breed. AI-modellen kunnen een trendverschuiving teweegbrengen van een reactief naar een proactief gezondheidszorgsysteem (preventie). Ze kunnen leiden tot snellere en betere diagnoses en voor de individuele patiënt geoptimaliseerde behandelingen. AI kan ook inzichten opleveren, die beter zelfmanagement van chronische zieken ondersteunen. Op landelijke of zelfs internationale schaal kan AI ingezet worden om sneller inzicht te krijgen in, en om in te spelen op epidemieën. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Met meerdere toepassingen kan AI ook bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek (op het juiste moment).

Nederland heeft altijd vooropgelopen op het terrein van digitalisering van de zorg en de benodigde infrastructuur. Wereldwijd zien we dat er flink wordt geïnvesteerd in AI. Dit is het moment om waardevolle Nederlandse AI-toepassingen samen op te schalen en de benodigde structurele data infrastructuur en andere randvoorwaarden (zoals financiën en kennis) op orde te brengen. Ook kunnen we samen een klimaat scheppen om te zorgen voor versnelde toepassing van innovaties op het gebied van AI in de sector gezondheid en zorg.

Werkgroep

Binnen de werkgroep werken deelnemers samen om op het terrein van gezondheid en zorg de grootste kansen en uitdagingen voor AI te identificeren, samenwerkingspartners te verbinden en te werken aan een programma. De werkgroep, waarin in aparte teams wordt gewerkt, richt zich op de volgende thema’s: eco-systeem en matchmaking, behoefte data health infrastructuur en afspraken stelsel, Covid overzicht, burger- en patiëntparticipatie, informatie en educatie van zorgverleners en burgers, financiële ondersteuning en cases overzicht.

Meer weten over de plannen van deze werkgroep? Lees het manifest, bekijk de kick-off of de laatste openbare bijeenkomst van de werkgroep.

Delen met:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Gerelateerde projecten

Pods embed error: Pod not found

Samen bouwen aan de digitale toekomst