AI-database beschikbaar voor de sector Publieke Diensten

Gepubliceerd op: 26 mei 2021

Voor ambtenaren is het mogelijk toegang te krijgen tot deze (besloten) database om de ontwikkeling en toepassing van AI-oplossingen te stimuleren en te kunnen leren van opgedane ervaringen.

AI biedt veel kansen voor het optimaliseren van publieke diensten. Doordat steeds meer kwalitatief goede data beschikbaar komt, nemen de mogelijkheden voor overheden om daarvan gebruik te maken in de komende tijd verder toe. Deze kansen moeten optimaal worden benut, met in achtneming van de risico’s en waarbij rekening wordt gehouden met publieke waarden en grondrechten. De database biedt inspiratie om nieuwe AI-initiatieven te starten en te leren van ervaringen van projecten die al zijn uitgevoerd.

Toegevoegde waarde AI-database

In de database staan circa 240 Use cases waarvan een kleine 30 uitgebreide. In de Use case zijn o.a. lessons learned, type technologie, een beoordeling over de toegevoegde waarde van AI en aanvullende documenten opgenomen. Deze database stelt overheden in staat om van elkaar te leren, te zien hoe instrumenten in de praktijk uitwerken. Ook kan het inspireren tot samenwerking. Leren in de praktijk, dat is een mooie aanvulling op de bestaande instrumenten die vooral richting geven aan hoe je een Use case zou kunnen aanpakken.

De database wordt de komende tijd aangevuld met nieuwe Use cases. In de toekomst is het de bedoeling dat deze database ook wordt uitgebreid met Use cases voor andere sectoren. Dit is de eerste plek waar informatie over toepassingen van AI vanuit alle overheidslagen bij elkaar is gebracht.

Interesse in meer informatie?

Wilt u een AI-applicatie implementeren binnen uw organisatie en wilt u meer weten wat er al gebeurt op een specifiek onderwerp? Raadpleeg onze AI-database, soms is het zelfs mogelijk de verantwoordelijke voor een project te contacteren. Via deze link kunt u toegang aanvragen. Daarnaast is het ook mogelijk om een Use case in te dienen. Dit kan als u bent ingelogd.

Openbare use cases

Op de website is tevens een aantal use cases te vinden die openbaar beschikbaar zijn. Klik op onderstaande links voor meer informatie.


Delen via: