Resultaten pilotprogramma Learning communities rond AI

Gepubliceerd op: 20 december 2023

AI heeft als systeemtechnologie grote impact op een breed veld van sectoren en de mensen die daarin werken. De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en de markt vraagt om steeds nieuwe kennis en goed opgeleide mensen. De vraag naar AI-talent groeit zo snel dat de uitstroom uit het reguliere onderwijs dit tempo niet bij kan houden. Ook voor de reeds werkende professionals geldt dat de impact van AI het noodzakelijk maakt om fors en regelmatig bij te scholen.

De Learning communities rondom AI richten zich op de optimale aansluiting tussen arbeidsmarkt, onderzoek en onderwijs. Het gezamenlijk aanpakken van toegepaste AI-use cases staat daarbij centraal, waarbij onderwijs, toegepast en praktijkgericht onderzoek hand-in-hand gaan. Zo worden innovatieve mkb-bedrijven en instellingen geholpen om gebruik te maken van AI.

Hogescholen aan de slag samen met AI-hubs

Myrna van de Water, namens lectorenplatform PRIO de programmanager Applied AI Learning communities: “Met een kickstart-project vanuit de Nederlandse AI Coalitie onderzochten zes hogescholen samen met early adaptors uit het mkb en publieke organisaties, inclusief overheden, hoe zij een uitdaging kunnen oppakken. Bijvoorbeeld de energietransitie in de gebouwde omgeving.” De pilot met Learning communities bood de kans om aan de hand van praktijkervaring veel te leren over de wijze waarop learning communities werken en het belang van regionale inbedding.

Delen kennis en ervaringen pilot

In een overkoepelend, coördinerend programma werd de kennis en ervaringen uit de zes trajecten gedeeld en geborgd. Dit programma werd uitgevoerd door het overkoepelende lectorenplatform voor Praktijkgericht ICT onderzoek, PRIO, met Windesheim als penvoerder en coördinator.

Erik Fledderus, lector Digital Business & Society bij Windesheim en voorzitter van PRIO: “De zes samenwerkende hogescholen onderzochten in het programma welke gemene delers zij zien bij de toepassing van AI. Zoals bepaalde actoren, randvoorwaarden en instrumenten, maar ook hoe AI op een verantwoorde manier kan worden ingezet. Met als doel samen te ontdekken hoe je een dergelijke Learning community opzet. Wat zijn succesfactoren en hoe bruikbaar zijn diverse modellen die eerder zijn ontwikkeld voor learning communities in de praktijk?”

Concrete opbrengsten

Het doel was om vanuit de ervaringen breed inzetbare praktische tools, instrumenten, een casuïstiek voor onderwijs en trainingen te ontwikkelen. De resultaten van het afgeronde pilotprogramma zijn samengevat in een overzicht dat u hier kunt raadplegen: Resultaat van de Pilot Learning Communities Applied AI. Hierin worden de onderzoeks- en leerervaringen toegelicht en zijn er aandachtspunten en adviezen geformuleerd. We nodigen u graag uit kennis te nemen van deze publieke samenvatting.

Vervolgtraject

De leerervaringen en resultaten van het pilotprogramma zijn gedeeld met de werkgroep Human Capital en aangeboden aan AiNed. De aanpak Learning communities maakt onderdeel uit van het door de Nederlandse AI Coalitie ontwikkelde Nationaal Groeifondsprogramma AiNed. Via de website van de NL AIC en AiNed houden we u op de hoogte. Daarnaast worden de resultaten ook gepresenteerd op het door PRIO georganiseerde evenement op 24 januari 2024, klik hier als u zich hiervoor wilt aanmelden.

Financiering programma

Het totale bedrag voor het pilotprogramma bedroeg 850.000 euro. Het programma werd voor het grootste deel gefinancierd vanuit het kickstartbudget dat de Nederlandse AI Coalitie ontving vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Regieorgaan SIA verzorgde het andere deel van de financiering en de uitvoering van de regeling.

Meer informatie

Interesse in learning communities? Bezoek dan de werkgroep Human Capital van de Nederlandse AI Coalitie, raadpleeg het overzicht met de resultaten van de pilot, lees meer op de website van het Netwerk Learning Communities of raadpleeg de informatie op de website van het AiNed programma.

Delen via: