Honorering ELSA Lab Value Alignment in Medical AI met NL AIC Label

Gepubliceerd op: 24 oktober 2023

Erkenning met het NL AIC Label

Met plezier delen we mee dat het ELSA Lab Value Alignment in Medical AI is erkend met het NL AIC Label. Zij voldoen naar inzicht van de NL AIC aan de doelstellingen en criteria die zijn opgesteld voor onderzoek en ontwikkeling van de Ethische (E, Ethical), Juridische (L, Legal), en Maatschappelijke (S, Societal) Aspecten van AI-toepassingen in een ELSA Lab. Het is de ambitie van dit ELSA Lab samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid te onderzoeken hoe AI verantwoord bij kan dragen aan de vorming van onze samenleving.

ELSA Lab Value Alignment in Medical AI
Dit ELSA Lab Value Elignment in Medical AI (VAMAI) is een patient-driven ELSA lab en onderzoekt hoe medische AI kan worden afgestemd op waarden en behoeften van stakeholders, om echt waarde toe te voegen aan betrouwbare AI-oplossingen voor gezondheid en gezondheidszorg. Het ELSA Lab richt zich daarbij op AI-toepassingen binnen het medische domein, waarbij patiënten en zorgprofessionals eindgebruikers zijn. Kijk hier voor meer informatie.

Kees van der Klauw, coalitiemanager van de NL AIC: “We feliciteren dit nieuwe ELSA Lab van harte met de erkenning van hun activiteiten met het NL AIC Label! De uitdagingen in de gezondheidszorg zijn groot en AI kan een positieve bijdrage leveren aan deze maatschappelijke uitdaging. We wensen het ELSA Lab veel succes toe”.

Van elkaar leven is essentieel

Binnen de community van de ELSA Labs worden kennis en ervaringen gedeeld, onder meer vanuit het Netwerkproject. Dit draagt bij aan een snelle leercurve om AI op een verantwoorde manier te ontwikkelen en toe te passen dankzij de inzet van alle ELSA Labs.

Versterking AI-landschap in Nederland

NL AIC Label

Het NL AIC Label is bedoeld voor activiteiten die Nederland versterken door middel van onderzoek, onderwijs en innovatie in en met AI. Met een activiteit wordt een publiek-private samenwerking met een meerjarige looptijd bedoeld, vormgegeven als bijvoorbeeld een programma, project, een lab, of een community die de doelstellingen van de NL AIC kracht bij zetten. Een gelabelde activiteit:

  • Versterkt en verbreedt de collectieve kennis van AI in Nederland.
  • Creëert een oplossing voor gemeenschappelijke AI-uitdagingen.
  • Versnelt (verantwoorde) AI-innovaties en implementaties in brede context.
  • Draagt bij aan de samenwerking en verbinding over de waardeketen.
  • Draagt bij aan het betrekken van en samenwerken met alle relevante partijen (quadrupel helix).

Ons doel is om Nederland economisch en maatschappelijk de vruchten van AI te laten plukken en internationaal met de koplopers mee te laten doen. Daartoe zullen de komende jaren vele projecten en programma’s worden uitgevoerd op het gebied van AI.

Interesse in het ELSA concept en ELSA Labs?

Indien u interesse heeft in het ELSA concept of de uitwerking hiervan in een ELSA Lab, dan nodigen we u van harte uit het position paper ‘ELSA Labs for Human Centric Innovation in AI’ te lezen, een innovatieaanpak voor mensgerichte AI. Daarnaast kunt u ook kennis nemen van het manifest Mensgerichte AI of het ELSA Labs magazine dat recent is uitgebracht. U kunt uiteraard ook contact opnemen met Willeke Klinker, werkgroep Mensgerichte AI, als u vragen heeft.

Delen via: