Nadere informatie call for proposals ‘Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving’

Gepubliceerd op: 3 augustus 2021

Belangrijke voorwaarde

Een belangrijke voorwaarde van dit financieringsinstrument is dat deelnemers onderdeel moeten zijn van een consortium. Dit is een groep deskundige personen, die zich over een probleemstelling buigt, ieder vanuit zijn of haar eigen deskundigheid. Zo kan een burger, een wetenschapper, een non-profit organisatie en een bedrijf bijdragen aan de oplossing voor maatschappelijke of wetenschappelijke vraagstukken, een netwerk opbouwen en nieuwe kennis opdoen en gebruiken voor doorontwikkeling.

Vervolgstappen en planning

Vanuit de NL AIC ondersteunen we deze call for proposals van harte. Onderzoek wordt uitgevoerd binnen co-creatie omgevingen. Deze zogenoemde ELSA Labs (Ethical, Legal and Societal Aspects) zijn de plekken waar samenhangend onderzoek naar technologische, economische en samenlevingsuitdagingen plaatsvindt.

We nodigen u uit tot het vormen van een consortium of hierbij aan te sluiten en uw onderzoeksvoorstel in te sturen. Bent u geïnteresseerd? In tegenstelling tot een eerder bericht wordt de initiatieffase niet beoordeeld en er is geen sprake van een vooraanmeldingsfase. Als eerste stap wordt gevraagd uw initiatief aan te melden bij NWO inclusief de voorlopige samenstelling van uw consortium, de deadline hiervoor is 2 september 2021, vóór 14.00 uur. Na het aanmelden van de initiatieven wordt er door NWO een (online) matchmakingsbijeenkomst georganiseerd op 9 september 2021. De sluitingsdatum voor de volledige aanvraag is 4 november 2021, vóór 14.00 uur.

Agenda matchmakingsbijeenkomst

Tijdens de matchmakingsbijeenkomst op 9 september 2021 worden van 14.00 tot 16.45 uur de initiatieven vanuit ieder consortium toegelicht om de mogelijkheid te geven tot samenwerking, samenvoeging van initiatieven of de mogelijkheid aan te sluiten bij bestaande initiatieven voor partijen die nog niet betrokken zijn bij een initiatief maar wel geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een consortium. Ook voorafgaand aan de matchmaking kunnen al afspraken worden gemaakt met andere mogelijke consortiumpartners via het matchmakingsplatform. Tijdens de matchmaking op 9 september dient van elk ingediend initiatief minstens een afgevaardigde (mede)aanvrager deel te nemen aan de gehele matchmakingsbijeenkomst. Niet deelnemen aan de verplichte matchmakingsbijeenkomst leidt tot uitsluiting van het indienen van een aanvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanpak, het budget en de planning verwijzen wij u graag naar de pagina over het programma, de pagina over de call of de flyer.

Delen via: