Digitale inclusie, een belangrijke factor voor het vertrouwen in AI

Gepubliceerd op: 20 december 2023

Recent vond de Dag van Digitale Inclusie georganiseerd door de Alliantie Digitaal Samenleven plaats op de locatie van Beeld en Geluid in Hilversum. De aftrap van de dag werd verzorgd door Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld en Geluid en tevens voorzitter van de werkgroep Cultuur en Media van de Nederlandse AI Coalitie. Hij gaf een dynamisch overzicht van de geschiedenis van communicatie. Van eeuwenoude grottekeningen, de industrialisatie en de opkomst van radio en televisie tot en met de huidige ontwikkelingen in AI.

Het belang van digitale inclusie

Centraal in het programma van de dag stond dat digitale inclusie steeds belangrijker wordt om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en toegang tot bepaalde diensten te waarborgen. Het thema van de dag is Tweerichtingsverkeer. En daar blijkt grote behoefte aan te zijn: gelijkwaardige communicatie tussen maatschappelijke organisaties, overheid, ervaringsdeskundigen, wetenschap en bedrijfsleven.

Eén van de programmaonderdelen was een interactieve talkshow ‘Samenleven met AI’ georganiseerd samen met de Nederlandse AI Coalitie in het Top2000 café. Tafelgasten Náhani Oosterwijk, werkgroep mensgerichte AI (NL AIC) en Maurits van der Graaf, onderzoeksbureau Pleiade, gingen onder begeleiding van Femke Hammer (Alliantie Digitaal Samenleven) en Alex Corra (Recht & Ethiek, Sociale Verzekeringsbank) in gesprek met het publiek.

Welke rol speelt AI nu al in de samenleving?

Onderwerp van discussie was dat bijna iedereen al op dagelijkse basis te maken heeft met AI. Er wordt daarnaast al veel over geschreven, maar er is nog te weinig aandacht wat ons betreft voor de rol die het speelt in het dagelijkse leven voor inwoners van Nederland. Hoe leven we samen met AI, wat zou je organisaties mee willen geven die AI ontwikkelen en inzetten en wat is er voor jou nodig om meer vertrouwen te krijgen in AI? De gedeelde conclusie was dat inzicht in de ethische toepassing van AI en meer transparantie over het gebruik hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

De gedeelde wens van de deelnemers aan de interactieve discussie is dat risico’s en kansen van AI beide goed inzichtelijk moeten zijn. Daarvoor is een vorm van basiskennis van AI benodigd. Meer kennis over AI haalt het onderwerp uit de angstsfeer. Op basis van deze kennis kun je betere keuzes maken en is het ook mogelijk de kansen van AI voor jezelf als individu te benutten.

Vervolgaanpak door Nederlandse AI Coalitie en haar partners

De NL AIC en de Alliantie Digitaal Samenleven zijn van plan in 2024 intensiever samen te werken om de burger te blijven betrekken in een dialoog om ervaringen te delen en vragen te stellen om samen tot antwoorden te komen. Zo proberen we samen het AI-bewustzijn van inwoners van Nederland te verhogen, worden nieuwe inzichten in kaart gebracht en de juiste partijen met elkaar in contact gebracht. Van belang is om van elkaar te leren en om inwoners van Nederland te faciliteren om zelfstandig en bewust keuzes te maken over de toepassing van AI.

Meer informatie

Raadpleeg ook het nieuwsbericht van de Alliantie Digitale Samenleving voor een terugblik. Interesse in de activiteiten van de Nederlandse AI Coalitie op dit onderwerp? Lees dan dit nieuwsbericht met concrete informatie over de aanpak vanuit de NL AIC en de mogelijkheid om contact op te nemen.

De getoonde foto is gemaakt door fotograaf Joy Hansson.

Delen via: