Wegwijzer AI en Corona: kennis voor zorginnovators

AI in de zorg staat sinds de uitbraak van het coronavirus nog meer in de belangstelling. Zorgprofessionals en innovators, die willen weten hoe de waarde van AI snel en verantwoord kan worden ingezet om COVID-19 het hoofd te bieden, kunnen sinds kort gebruikmaken van de ‘Wegwijzer AI en Corona’. De wegwijzer bundelt informatie over wetten, kaders, Kamerbrieven, (onderzoeks)rapporten en praktische handreikingen met betrekking tot AI in de zorg en is bedoeld voor (zorg)professionals die willen starten of bezig zijn met het ontwikkelen of toepassen van AI.

Vanuit de NL AIC is een themagroep COVID-19 AI-toepassingen ingericht. Het ministerie van VWS (deelnemer NL AIC) neemt hierin het initiatief om alle AI-toepassingen die voor COVID-19 worden ontwikkeld of zijn toegepast te verzamelen in één centrale lijst.

Ga voor meer informatie naar datavoorgezondheid.nl.

Delen via: