AiNed

Het AiNed programma helpt Nederlandse bedrijven en publieke instellingen om essentiële stappen te zetten met AI die van groot economisch én maatschappelijk belang zijn. Het AiNed programma is tot stand gekomen dankzij bijdragen vanuit een veelheid aan stakeholders, partners en deelnemers afkomstig uit het AI-netwerk en het ecosysteem van de Nederlandse AI Coalitie

Doelstelling

Nederland in de kopgroep van AI-landen brengen voor welvaart én welzijn. Dat is het gezamenlijke doel van de Nederlandse AI Coalitie en het AiNed programma. Dat doen we door middel van een samenwerking van publieke en private partijen die essentiële stappen zetten in het ontwikkelen en toepassen van AI in verschillende sectoren en voor belangrijke economische en maatschappelijke uitdagingen. 

Het publiek-private meerjarenprogramma AiNed, dat een budget van 204,5 miljoen euro toegekend heeft gekregen van het Nationaal Groeifonds, adresseert een drietal grootschalige en essentiële thema’s: kennis en innovatie, mensen en vaardigheden, AI-systeemtoepassingen. Hierbij staat mensgerichte AI voorop. Via clusters van samenhangende projecten, met een unieke lerende en integrale ketenaanpak, worden AI-doorbraken tot stand gebracht die Nederlandse bedrijven en publieke instellingen in staat stellen AI sneller in te zetten voor welvaart en welzijn. 

Delen via: