Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Voor de ontwikkeling van kennis en ervaring in de toepassing van AI in Nederland is het van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring vermenigvuldigd worden voor toepassing in andere sectoren.

Contact

Marnix Krikke

Voorzitter werkgroep Haven en Maritiem

Gerelateerde berichten

Haven en Maritiem

De haven-maritieme sector in Nederland is mondiaal concurrerend en een belangrijke aanjager van de Nederlandse economie. De technologische toepassingen van Artificial Intelligence (AI) in deze sector zijn zeer omvangrijk. De urgentie voor de Nederlandse haven-maritieme sector om digitaal voorop te blijven lopen in de wereld is dan ook groot. Internationaal worden enerzijds kansen voor internationale samenwerking verwacht, anderzijds ontstaat er een hevige concurrentiestrijd. Het is daarom belangrijk dat de sector autonoom in staat is de sleuteltechnologie AI toe te passen en de benodigde kennis en kunde op dit gebied verder ontwikkelt.

Werkgroep

De werkgroep heeft de ambitie in de komende vijf jaar de sector als geheel een versnelling te laten doormaken op de thema’s dataficering en AI. Door een visie en strategie voor gezamenlijke uitdagingen te ontwikkelen, door synergievoordelen te behalen door coördinatie en afstemming van verschillende initiatieven en door het Rijk te benaderen als partner en mede-investeerder in de gezamenlijke uitvoeringsagenda. De werkgroep werkt haar visie en strategie langs de assen van inhoudelijke toepassingsgebieden en gezamenlijke uitdagingen nader uit in een uitvoeringsagenda.

De inhoudelijke toepassingsgebieden zijn:

  • Smart transport (Smart Shipping & Smart Mobility)
  • Supply chain optimization (Smart Logistics)
  • Assetmanagement
  • Productie (Smart Manufacturing)
  • Energy & Sustainability

De gezamenlijke uitdagingen hierbij zijn:

  • Ketenoverstijgende samenwerking: In de digitalisering is samenwerking over de grenzen van bestaande organisaties van cruciaal belang om tot impact te komen.
  • Basisniveau IT & digitaal: Organisaties die AI als technologie willen toepassen, dienen een bepaald basisniveau te hebben bereikt als het gaat om hun interne IT-infrastuctuur en -kennis.
  • Human capital: Er is talent nodig voor de implementatie van AI en de daaraan onderliggende infrastructuur.

Binnen de uitvoeringsagenda worden de initiatieven die van groot belang zijn voor de gehele Nederlandse haven-maritieme sector intensief ondersteund en uitgewerkt tot publiek-private investeringsproposities.

Meer informatie

Meer weten over de plannen van deze werkgroep? Raadpleeg het position paper “Koersen op AI” dat samen met meer dan zestig vertegenwoordigers vanuit het maritieme bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid is ontwikkeld of bekijk de kick-off.

Geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Haven en Maritiem en andere relevante AI-thema’s.

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Gerelateerde projecten

Pods embed error: Pod not found

Samen bouwen aan de digitale toekomst