Home > Nieuws > NWO en Nederlandse AI Coalitie lanceren programma rond mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving
Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

NWO en Nederlandse AI Coalitie lanceren programma rond mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving

Beeld AI bij bericht
NWO en de Nederlandse AI Coalitie lanceren, als onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda, het programma ‘Artificiële Intelligentie: Mensgerichte Artificiële Intelligentie (AI) voor een inclusieve samenleving – naar een ecosysteem van vertrouwen’. Het programma bevordert de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI. Er is meer dan 11 miljoen euro beschikbaar voor consortia om in co-creatie omgevingen onderzoek uit te voeren.

Recent onderstrepen de gevolgen van de COVID-19 pandemie dat zonder ‘intelligente’ digitalisering maatschappijen in deze tijd niet kunnen functioneren. Het is daarbij van het hoogste belang om bij de ontwikkeling van AI tegelijkertijd kennis over technologische, ethische, juridische en maatschappelijke aspecten mee te nemen. Denk daarbij aan de gevolgen voor de zorg, onderwijs, politiek, media, rechtshandhaving, defensie en veiligheid, democratische processen én aan het vertrouwen in de overheid en in financiële markten.

Wereldwijd wordt AI-technologie gezien als transformationele kracht voor maatschappelijke vraagstukken en economische ontwikkeling. In Nederland is AI tot ‘sleuteltechnologie’ bestempeld. De ambitie is dat Nederland een voorhoedepositie verwerft op het gebied van kennis én toepassing van AI.

NWO werkt in deze call for proposals nauw samen met de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). In dit publiek-private samenwerkingsverband werken overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de nationale AI-ontwikkelingen te versnellen en bestaande initiatieven met elkaar te verbinden. Dit NWA-onderzoeksprogramma verbindt AI als sleuteltechnologie met AI-onderzoek voor een inclusieve samenleving. Daarbij spelen de nationale onderzoeksagenda AIREA-NL en maatschappelijke en beleidsvraagstukken een belangrijke rol. Initiatiefnemers van de call zijn de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Defensie, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Samenlevingsuitdagingen

Onderzoek wordt uitgevoerd binnen co-creatie omgevingen. Deze zogenoemde ELSA Labs (Ethical, Legal and Societal Aspects) zijn de plekken waar samenhangend onderzoek naar technologische, economische en samenlevingsuitdagingen plaatsvindt.

Het onderzoek op basis van de NWA-call ‘Artificiële Intelligentie: Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving’ moet de ontwikkeling ondersteunen van technologische innovaties die publieke waarden en grondrechten borgen, mensenrechten respecteren, waar mogelijk versterken, en op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Het onderzoek draagt aldus bij aan de bouw aan een ecosysteem van vertrouwen.

Interesse?

Vanuit de NL AIC ondersteunen we deze call for proposals van harte. We nodigen u uit tot het vormen van consortia of hierbij aan te sluiten en uw onderzoeksvoorstel in te sturen. De selectie vindt plaats door een onafhankelijke NWO commissie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de pagina over het programma of de pagina over de call.

Tags:

Meest recente berichten

Samen bouwen aan de digitale toekomst