Vervolg AI-Parade in Kennemerwaard, een unieke dialoog over mensgerichte AI

Gepubliceerd op: 25 oktober 2022

Om dit te bereiken gaat de Nederlandse AI Coalitie samen met partners zoals de Koninklijke Bibliotheek met mensen in gesprek, om hen te inspireren en bij elkaar te brengen. Dat doen we tijdens de AI-Parade met exposities, dialoogsessies en workshops. De AI-Parade reist in 10 maanden langs 11 provincies om met één miljoen inwoners van Nederland in gesprek te gaan over AI.

Vervolg AI-Parade bibliotheek Kennemerwaard

Na de start van de AI-Parade in de regio Overijssel gaat de AI-Parade tot en met 28 november 2022 op reis langs de locaties Alkmaar centrum, Alkmaar De Mare en Heerhugowaard van de bibliotheek Kennemerwaard. De AI-Parade trekt vervolgens door de rest van Nederland. De impact en het bereik van de AI-Parade worden gemeten. De opgehaalde input wordt vanuit de deelnemende bibliotheken teruggekoppeld aan de Nederlandse AI Coalitie.

Nadere informatie invulling AI-Parade in Kennemerwaard

De AI-Parade is een reizende manifestatie waarin verschillende activiteiten worden aangeboden die burgers laat kennismaken met en het gesprek laat voeren over de inzet en impact van AI in en op de samenleving. De AI-Parade bestaat uit diverse activiteiten voor jong en oud. Bezoek de website van Kennemerwaard voor meer informatie over het programma op de locaties Alkmaar centrum, Alkmaar De Mare en Heerhugowaard of kijk hier als u geïnteresseerd bent in meer informatie over het belang van mensgerichte AI.  

Het belang van een maatschappelijke dialoog

De toenemende digitalisering en daarmee de inzet van AI heeft de samenleving zowel positief als negatief op scherp gezet. AI maakt al lang een groot onderdeel uit van ons dagelijks leven en zal dat in de toekomst in nog veel grotere mate doen. Een groot deel van de inwoners van Nederland heeft echter nog weinig kennis van AI en is zich nog niet bewust van de impact van de toepassing van AI in hun dagelijks leven. Om inwoners van Nederland zo veel mogelijk voor te bereiden op een toekomst met AI is het van belang hen direct te betrekken en het niveau van kennis en bewustzijn over AI te verhogen. Om hen in staat te stellen de toepassing van AI zo goed mogelijk in hun dagelijks leven te kunnen benutten.

De bibliotheek als ontmoetingsplek

De bibliotheek is bij uitstek geschikt voor de AI-Parade: de laagdrempeligheid van deze plek maakt dat zelfs een complex begrip als AI inzichtelijk kan worden gemaakt. Niet voor niets is 1 op de 5 inwoners van Nederland lid van de bibliotheek en worden alle bibliotheken samen jaarlijks zo’n 62 miljoen keer bezocht. Bibliotheken hebben bovendien een belangrijke taak in het actief ondersteunen van burgers in hun participatie in de informatiesamenleving, bijvoorbeeld in de vorm van scholing en het faciliteren van de dialoog met en tussen burgers. Van belang is om van elkaar te leren en om inwoners van Nederland te faciliteren in het zelfstandig en bewust keuzes te maken over de toepassing van AI.

Delen via: