Start AI-Parade, een unieke dialoog over mensgerichte AI in de samenleving

Gepubliceerd op: 14 september 2022

Het belang van een maatschappelijke dialoog

De toenemende digitalisering en daarmee de inzet van AI heeft de samenleving zowel positief als negatief op scherp gezet. AI maakt al lang een groot onderdeel uit van ons dagelijks leven en zal dat in de toekomst in nog veel grotere mate doen. Een groot deel van de inwoners van Nederland heeft echter nog weinig kennis van AI en is zich nog niet bewust van de impact van de toepassing van AI in hun dagelijks leven. Om inwoners van Nederland zo veel mogelijk voor te bereiden op een toekomst met AI is het van belang hen direct te betrekken en het niveau van kennis en bewustzijn over AI te verhogen. Om hen in staat te stellen de toepassing van AI zo goed mogelijk in hun dagelijks leven te kunnen benutten.

Start AI-Parade

Om dit te bereiken wil de Nederlandse AI Coalitie met mensen in gesprek, hen inspireren en bij elkaar brengen. Dat doen we samen met onze partners tijdens de AI-Parade met exposities, dialoogsessies en workshops. De AI-Parade reist in 10 maanden langs 11 provincies om met één miljoen inwoners van Nederland in gesprek te gaan over AI. De AI-Parade gaat in september 2022 van start in Overijssel met de bibliotheken in Zwolle, Deventer, Hengelo en Enschede. Vervolgens trekt de AI-Parade door de rest van Nederland.De impact en het bereik van de AI-Parade worden zorgvuldig gemeten. De opgehaalde input wordt vanuit de deelnemende bibliotheken teruggekoppeld aan de Nederlandse AI Coalitie.

De bibliotheek als ontmoetingsplek

De bibliotheek is bij uitstek geschikt voor de AI-Parade: de laagdrempeligheid van deze plek maakt dat zelfs een complex begrip als AI inzichtelijk kan worden gemaakt. Niet voor niets is 1 op de 5 inwoners van Nederland lid van de bibliotheek en worden alle bibliotheken samen jaarlijks zo’n 62 miljoen keer bezocht. Bibliotheken hebben bovendien een belangrijke taak in het actief ondersteunen van burgers in hun participatie in de informatiesamenleving, bijvoorbeeld in de vorm van scholing en het faciliteren van de dialoog met en tussen burgers. Van belang is om van elkaar te leren en om inwoners van Nederland te faciliteren in het zelfstandig en bewust keuzes te maken over de toepassing van AI.

Nadere informatie AI-Parade in Zwolle

In de bibliotheek Stadkamer in Zwolle vindt vanaf 15 september de AI-Parade plaats, een reizende manifestatie waarin verschillende activiteiten worden aangeboden die burgers laat kennismaken met en het gesprek laat voeren over de inzet en impact van AI in en op de samenleving. We nodigen u van harte uit de eerste AI-Parade op locatie te bezoeken en deel te nemen aan de activiteiten. De AI-Parade bestaat uit een installatie, een expositie en diverse andere activiteiten. Bezoek de website voor meer informatie over het programma in Zwolle of kijk hier voor meer informatie over het belang van mensgerichte AI.

Delen via: