Data Delen

Zonder data is er geen AI-machine learning mogelijk. Hoe meer relevante data er beschikbaar is, hoe beter de voorspellende waarde wordt en daarmee het nut van de machine learning AI-applicaties wordt verbeterd. Toegang tot data is daarmee cruciaal. In Nederland wordt data vaak afgesloten bewaard. Meestal om juridische of commerciële redenen. Om die barrières te doorbreken moet op een goede en verantwoorde manier, veel sneller en beter dan we nu gewend zijn, het delen van data worden georganiseerd. Meer toegang tot data betekent een versnelling van de AI-implementatie en een hogere nauwkeurigheid en dat resulteert in een betere dienstverlening. Vertrouwen, inzicht, meer kennis en onze democratische principes vormen de basis.

De beschikbaarheid van data is een essentiële succesfactor voor de ontwikkeling van AI. Hoe meer relevante data er beschikbaar is, hoe beter de voorspellende waarde van een algoritme wordt. En die betere voorspellende waarde leidt weer tot een verbetering van AI-oplossingen. Toegang tot data, zowel binnen als buiten organisatiegrenzen, is cruciaal voor een succesvolle toepassing van AI.

Data wordt vaak binnen de grenzen van organisaties opgeslagen en afgeschermd voor de buitenwereld. Technische, juridische en commerciële beperkingen en belangen zorgen ervoor dat organisaties niet zomaar hun data beschikbaar stellen voor anderen. Dat is jammer. Er kunnen namelijk enorme maatschappelijke en economische kansen ontstaan wanneer organisaties uit het bedrijfsleven, de wetenschap en het publieke domein elkaars data kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van AI-applicaties.

De werkgroep Data Delen zet zich in om in Nederland een florerende data-economie te realiseren die tal van nieuwe en verbeterde AI-applicaties mogelijk maakt en de implementatie van AI versnelt.

Werkgroep aanpak

Om deze florerende data-economie te realiseren zijn drie inhoudelijke onderwerpen van belang:

 • Data spaces: ecosystemen waarin toegang tot data van andere organisaties wordt georganiseerd op basis van gemeenschappelijke afspraken.
 • Semantiek: zorgt ervoor dat organisaties in een data space elkaars data en algoritmes begrijpen, waardoor samenwerking mogelijk is.
 • Privacy Enhancing Technologies: zorgen ervoor dat data gedeeld kan worden als privacy en veiligheid een grote uitdaging zijn.

Als werkgroep streven we dan ook drie belangrijke doelen na:

 • Het realiseren van data spaces
  We ondersteunen de ontwikkeling van ecosystemen waarin organisaties data met elkaar uitwisselen ten behoeve van AI-applicaties. De werkgroep ondersteunt verschillende organisaties bij het lanceren van ecosystemen die zich richten op het delen van data voor AI-toepassingen. En dat helpt weer om in de praktijk aan te tonen hoe waardevol het delen van data is en daarnaast ook praktische lessen te delen. Door het aanbieden van tools, expertise, begeleiding en het helpen zoeken naar mogelijke financieringsmogelijkheden helpt de werkgroep deze organisaties versnellen.
 • Het ontwikkelen van een trust system
  We maken ons sterk voor gestandaardiseerde, schaalbare instrumenten en tools die het opzetten van data spaces eenvoudiger maakt voor marktpartijen. Om op grote schaal organisaties te ondersteunen met het lanceren van data spaces werkt de werkgroep Data Delen aan de ontwikkeling van gestandaardiseerde en schaalbare instrumenten die het lanceren van een data space eenvoudiger maken. Hiermee zorgen we tevens voor harmonisatie van verschillende data spaces; omdat verschillende data spaces een vergelijkbare architectuur hanteren wordt het eenvoudig links te leggen tussen verschillende data spaces.
 • Het activeren van de markt
  Dit doen we vooral door actief kennis te verspreiden over hoe waardevol het delen van data delen voor AI is. Om de doelstellingen van de werkgroep te realiseren, is het noodzakelijk dat marktpartijen zich bewust worden van de waarde en mogelijkheden van data delen voor AI. Vandaar ook dat de werkgroep actief kennis over dat onderwerp verspreidt. Naast het organiseren van kennissessies en het publiceren rapporten, zal de werkgroep in de toekomst innovatiecentra gaan lanceren die ondernemers helpen met het delen van data voor AI-toepassingen.


Om alle bovenstaande ontwikkelingen goed af te stemmen, onderhouden we vanuit ons netwerk nauw contact met toonaangevende initiatieven. Dat doen we op Europees niveau (bijvoorbeeld Gaia-X en IDSA), nationaal niveau (bijvoorbeeld Data Sharing Coalition en FAIR) en binnen specifieke data spaces (iSHARE en SCSN).

Heb je ons laatste nieuws gezien?

Meer informatie

Heeft u een idee voor een toepassing van data delen voor AI? We verwijzen u graag naar deze publicaties. Use cases vindt u hier ter inspiratie. Bent u geïnteresseerd in deelname aan de werkgroep Data Delen? Neem contact met ons op om te kijken wat we vanuit de werkgroep voor u kunnen betekenen.

Delen via: