Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.
De NL AIC stimuleert de ontwikkeling van AI-onderwijs binnen alle sectoren in Nederland.

Contact

Frans van Ette

Voorzitter werkgroep Data Delen

Gerelateerde berichten

Bijdragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland?
Sluit je dan aan bij de NL AIC.

Data Delen

Zonder data is er geen AI-machine learning mogelijk. Hoe meer relevante data er beschikbaar is, hoe beter de voorspellende waarde wordt en daarmee het nut van de machine learning AI-applicaties wordt verbeterd. Toegang tot data is daarmee cruciaal. In Nederland wordt data vaak afgesloten bewaard. Meestal om juridische of commerciële redenen. Om die barrières te doorbreken moet op een goede en verantwoorde manier, veel sneller en beter dan we nu gewend zijn, het delen van data worden georganiseerd. Meer toegang tot data betekent een versnelling van de AI-implementatie en een hogere nauwkeurigheid en dat resulteert in een betere dienstverlening. Vertrouwen, inzicht, meer kennis en onze democratische principes vormen de basis.  

Aanpak

Voor organisaties en bedrijven moeten de kansen en risico’s goed worden afgewogen en georganiseerd. Om zakelijke belangen te beschermen en te zorgen dat de data die ze delen niet verkeerd wordt gebruikt. De vraag is: hoe gaan we de AI-applicaties voorzien van data als deze beperkingen er zijn?

De Nederlandse AI Coalitie wil het delen van data als cruciaal element van AI vereenvoudigen door privacy enhancing techniques (PETs) te onderzoeken, verder uit te werken en in te zetten. Kennis over wat wel en niet mag moet gemakkelijk beschikbaar zijn. Daarnaast moeten ecosystemen rondom een bepaalde sector of in een regio gestimuleerd worden om datadeeloplossingen op te nemen in hun portfolio.

Werkgroep

De werkgroep Data Delen voorziet deelnemers van kennis en middelen voor verantwoord data delen. Er zijn trainingen voor verschillende doelgroepen. Er is een uitgebreid rapport beschikbaar met informatie over de bijzonderheden van data delen in AI, de mogelijkheden, de randvoorwaarden en welk proces er gevolgd kan worden. De kennisbasis wordt in de praktijk gebracht via use cases. Die use cases worden per sector bedacht en door betrokken organisaties uitgevoerd.

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Gerelateerde projecten

Pods embed error: Pod not found

Samen bouwen aan de digitale toekomst