Nieuw personeelsbeleid door verbinding van AI met HR

Gepubliceerd op: 28 maart 2024

Recentelijk organiseerde de werkgroep Human Capital een webinar, gericht op de integratie van AI met Human Resources. Het webinar trok meer dan 150 aanmeldingen aan en benadrukte de groeiende interesse in het gebruik van AI binnen HR. Vertegenwoordigers uit onderwijsinstellingen, gemeentes, het bedrijfsleven, innovatie en AI-specialisaties kwamen samen om inzichten te delen over de impact en mogelijkheden van AI voor HR en professionals. 

Tijdens de bijeenkomst gingen de twee sprekers t.w.: Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum bij Berenschot, en Laurens Waling, Chief Evangelist bij 8Vance, met elkaar en met de deelnemers in gesprek over de impact en mogelijkheden van AI binnen HR.

Hans van der Spek is betrokken bij het jaarlijkse HR-trendonderzoek. Met 15 jaar ervaring bij Berenschot, verkent hij de synergie tussen HR en AI, vooral in relatie tot het thema leven lang ontwikkelen. Dit thema is cruciaal, gezien de veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak voor medewerkers om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen in het licht van technologische innovaties. Hans onderzoekt hoe HR en AI elkaar kunnen vinden en welke invloed dit heeft op organisatiebeleid, met bijzondere aandacht voor de top drie HR-thema’s en de impact van digitalisering en robotisering op HR-praktijken. Er wordt een kritische blik geworpen op hoe organisaties en HR-afdelingen zich aanpassen aan deze ontwikkelingen, waarbij het belang van aansluiting bij het management wordt benadrukt.

De belangrijkste conclusies uit de presentatie van Hans tijdens de sessie, kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Belangrijke HR-thema’s voor 2023 en 2024: Er is een duidelijke focus op werving & selectie, ontwikkeling/scholing, en verzuim/arbeidsomstandigheden. Digitale ondersteuning van HR-processen neemt de vijfde plek in. Opvallend is dat de impact robotisering en digitalisering op personeelsbeleid als minder belangrijk wordt gezien, dit thema neemt de 14e plek in. Uit ander onderzoek blijkt dat binnen de boardroom digitalisering hoog op de agenda staat, het neemt (na arbeidsmarkt en innovatie) een derde plek in.
  2. Impact van Digitalisering en AI: Een significant deel van de HR-professionals merkt de impact van technologische ontwikkelingen op hun organisatie, maar slechts een klein percentage begrijpt wat dit concreet betekent voor het personeel. Dit suggereert een kenniskloof over de specifieke implicaties van deze technologieën op HR-beleid en -praktijken.
  3. Digitalisering en Robotisering: Veel organisaties richten zich op het verhogen van productiviteit en het opvangen van arbeidsmarktkrapte door middel van digitalisering en robotisering.
  4. Bewustzijn en Vaardigheden van Medewerkers: Het onderzoek van TNO en CBS wordt aangehaald om het belang te benadrukken van medewerkers die voelen dat ze over de nodige vaardigheden beschikken om met technologische veranderingen om te gaan. Medewerkers die zich onvoldoende bekwaam voelen, ervaren vaker gezondheidsproblemen en hebben een hogere vertrekintentie.
  5. Digitalisering binnen HR: Er is een groeiend gebruik van technologie binnen HR-domeinen, met een focus op het verbeteren van de HR-processen door middel van digitalisering. AI wordt gezien als een kans voor HR, met name in het automatiseren van taken zoals mutaties, controles, en loonaangiften. Dit kan HR-professionals helpen zich meer te richten op strategische taken. De presentatie benadrukt het belang voor HR-professionals om proactief te zijn in het begrijpen en integreren van AI en digitale technologieën binnen hun werkzaamheden.

De discussie tussen Hans van der Spek en Laurens Waling tijdens de bijeenkomst focuste op de integratie en impact van AI in HR en de arbeidsmarkt. Hans benadrukte het belang van HR in het begeleiden van organisaties door technologische veranderingen en de noodzaak voor HR-professionals om de mogelijkheden en implicaties van AI te begrijpen. Hij onderstreepte de aanzienlijke veranderingen in de arbeidsmarkt en de potentie van AI om arbeidsprocessen te optimaliseren. Laurens benoemde de mogelijkheden die het biedt voor het voorspellen van de beste werkmatches. Hij beschreef hoe AI doorbraken veroorzaakt op de arbeidsmarkt en hoe dit leidt tot een “perfecte storm” van kansen voor leven lang ontwikkelen en het aanpakken van arbeidsmarkttekorten.

Laurens illustreerde met behulp van data-analyse van publieke profielen hoe AI kan helpen bij het maken van carrière- en opleidingsvoorspellingen, en liet zien wat de correlatie is tussen verschillende beroepsgroepen. Ook illustreerde hij het zogenoemde ‘HR eiland’, waarin we zagen dat binnen het domein wel wordt overgestapt maar met beperkte overstap naar andere beroepen. Dit zou een deel van de uitdaging kunnen zijn waarom HR soms achterloopt op ontwikkelingen.

Beide sprekers erkenden dat AI niet alleen gaat over het automatiseren van repetitieve taken, maar ook over het creëren van nieuwe mogelijkheden voor unieke en complexe problemen. Ze bespraken de noodzaak voor HR om zich aan te passen aan deze veranderingen, omarmend dat AI een essentiële rol speelt in de toekomst van werk, vooral in het faciliteren van leven lang ontwikkelen en het omgaan met de dynamische veranderingen op de arbeidsmarkt.

Tenslotte werd de noodzaak benadrukt voor HR-professionals om te innoveren en de kansen die AI biedt te omarmen, niet alleen om processen te verbeteren en efficiëntie te verhogen, maar ook om strategisch bij te dragen aan het succes van organisaties in een snel veranderende wereld. Er werd ook ingegaan op het belang van biasvermindering in AI-systemen en het potentieel van AI om diversiteit en inclusie binnen het wervingsproces te bevorderen.

Om AI succesvol te implementeren is menselijke betrokkenheid cruciaal; maar liefst 70% van het succes hangt af van aandacht voor menselijke aspecten. Dit vereist bewustwording en acceptatie van AI door middel van bijvoorbeeld workshops en presentaties, het adresseren van angsten en het bieden van inzicht in mogelijke zorgen. Net zoals een kind stap voor stap leert, moet ook de integratie van AI geleidelijk gebeuren. Het is essentieel om de voordelen bespreekbaar te maken en te laten zien hoe AI kan worden aangepast aan en versterkt kan worden binnen specifieke organisatorische contexten. Kijk naar ChatGTP als inspirerend voorbeeld: AI is een tool die iedereen op zijn eigen wijze gebruikt, wat aantoont dat maatwerk binnen elke organisatie leidt tot optimaal gebruik van zijn potentieel.

Deze sessie is slechts het begin van een reeks initiatieven om AI op een mensgerichte manier binnen HR te integreren. Voor meer informatie en voortzetting van deze dialoog, bent u van harte welkom tijdens de sessie met als thema ‘de wereld van werk en leren in 2024’ tijdens Het Nederlandse AI Congres op 24 april aanstaande. Aanmelden en meer informatie vindt u hier terug.

Delen via: