Onderzoek McKinsey: Economische en maatschappelijke kansen van AI voor Nederland

Gepubliceerd op: 27 november 2020

Artificial Intelligence (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. AI is geen doel op zichzelf. Het is een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te verbeteren en economische en maatschappelijke vraagstukken mee op te lossen. Hoe groot de economische potentie precies is, bleef tot voor kort voor Nederland onbeantwoord.  
 
Tot vandaag. Want tijdens het NL AIC evenement voor deelnemers heeft McKinsey & Company hun rapport gepubliceerd dat ingaat op de economische potentie van AI voor Nederland. De potentie is groot want als Nederland in staat is om AI ten volle te adopteren, dan kan de economische groei door inzet van AI oplopen tot 1,2% bbp per jaar. Nieuwe AI-toepassingen waar bedrijven, overheden en burgers mee om kunnen gaan, zullen met name onze productiviteit vergroten.  

Naast de economische effecten zijn er ook welzijnseffecten die ons als samenleving vooruit helpen. Omgerekend naar BBP effecten becijfert McKinsey dat deze welzijnseffecten tot 0,4% bijdragen. Om deze potentiële vooruitgang te kunnen realiseren, is het van belang om daar als Nederland goed op in te zetten. De cruciale vraag is vervolgens hoe we dit kunnen bereiken. McKinsey maakt vanuit hun AI Readiness Index inzichtelijk hoe landen presteren ten opzichte van elkaar. Hoe beter een land hierop scoort, hoe groter het deel van de potentiële welvaartswinst door AI zal zijn. Nederland staat daarin wereldwijd op de 11e plek en ten opzichte van de vergelijkbare landen uit de regionale studie op de 4eplek. Duidelijk is dat Nederland zich kan en soms moet verbeteren. 
 
McKinsey geeft daarom aan waar voor Nederland verbeterpunten liggen. Op het gebied van investeringsniveaus (zowel publiek als privaat), het aantal AI-onderzoekers en patenten, scoort Nederland onder gemiddeld. Ten opzichte van de andere (digital frontrunners). Verder kan Nederland zich verbeteren op het gebied van het aanwezige talent en de beschikbaarheid van data.  Hierin scoort niet onder het gemiddelde, maar daar liggen wel evidente mogelijkheden voor verbetering.

Dat meer investeringen nodig zijn om bovengenoemde punten te verbeteren is duidelijk. Nederland heeft met de NL AIC een basis gelegd voor sterke publiek-private samenwerking met een lerende benadering. Daarmee kunnen de benodigde investeringen worden aangewend om de verbeterpunten in hun samenhang aan te pakken. 
 

Delen via: