Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Voor de ontwikkeling van kennis en ervaring in de toepassing van AI in Nederland is het van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring vermenigvuldigd worden voor toepassing in andere sectoren.

Contact

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Voorzitter werkgroep Cultuur en Media

Gerelateerde berichten

Cultuur en Media

Artificial Intelligence (AI) biedt uiteenlopende mogelijkheden voor de cultuursector, waarin erfgoed, media en (podium)kunsten sterk zijn vertegenwoordigd. Aansluiting bij de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie is voor deze sector cruciaal met het oog op de toekomst. Momenteel wordt AI sporadisch ingezet voor bijvoorbeeld detectie van nepnieuws, automatisch annoteren van erfgoedcollecties of het componeren van muziek. Voor een structurele en efficiënte toepassing is meer vraaggedreven AI-onderzoek nodig.

Binnen de sector wordt content geproduceerd voor uiteenlopende gebruikersgroepen en gedistribueerd via een veelheid van kanalen, zoals televisieprogramma’s, tentoonstellingen, debatten en concerten. Er zijn verschillende kansen voor het gebruik van AI binnen de cultuursector:

  • Het op grote schaal analyseren van erfgoedcollecties in tekst, beeld en geluid om zo trends te ontdekken die kunnen helpen bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken.
  • Cultuur inclusiever te maken, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, of oudere bevolkingsgroepen.
  • Journalisten ondersteunen door data nog beter doorzoekbaar te maken en door onderzoeksjournalistiek (fact checking) te faciliteren.
  • Het gebruikmaken van fysieke en virtuele “robots”, die het publiek via chatbots, gesproken conversaties, als museumgids of in een game setting toegang geven tot media en cultuur.
  • Het vormgeven van hyper gepersonaliseerde presentatievormen die bijdragen aan een rijkere beleving.

Door de zichtbaarheid in zowel de publieke ruimte (denk aan bibliotheken en musea) alsook via diverse digitale distributiekanalen is de sector bij uitstek in staat om een breed publiek (op een speelse manier) kennis te laten maken met de verantwoorde inzet van AI in verschillende maatschappelijke sectoren.

Werkgroep

Het doel van de werkgroep is, gegeven de potentie van AI-toepassingen, uiteenlopende gebruikerswensen en rekening houdend met ethische en auteursrechtelijke regelgeving, te komen tot een gemeenschappelijke AI-innovatieagenda voor de sector. Het streven is een evenwichtige afspiegeling van het ecosysteem te creëren, waartoe publieke instellingen, kennisinstellingen, bedrijven, MKB, en ZZP-ers behoren.

Geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Cultuur en Media en andere relevante AI-thema’s.

Meer weten over de plannen van deze werkgroep? Bekijk de kick-off.

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Gerelateerde projecten

Pods embed error: Pod not found

Samen bouwen aan de digitale toekomst