Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Voor de ontwikkeling van kennis en ervaring in de toepassing van AI in Nederland is het van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring vermenigvuldigd worden voor toepassing in andere sectoren.

Contact

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Voorzitter werkgroep Cultuur en Media

Laurens van der Molen

Coördinator

Gerelateerde berichten

Cultuur en Media

Precies de nieuwsberichten selecteren die iemand interessant vindt? Nog nooit eerder opgemerkte details blootleggen in meesterwerken? Dat kan tegenwoordig. Met dank aan Artificiële Intelligentie (AI). Maar op het vlak van cultuur en media zou AI een nog veel grotere rol kunnen spelen. Niet alleen door AI vaker in te zetten, maar ook door toepassingsmogelijkheden van die technologie op een laagdrempelige manier onder de aandacht van het grote publiek te brengen.

AI is een technologie die momenteel al een niet te onderschatten invloed heeft op ons alledaagse leven. En die invloed zal alleen nog maar toenemen. Sterker nog: de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) heeft het over ‘een systeemtechnologie die de samenleving fundamenteel zal veranderen’. Dat geeft meteen het belang van de toepassing van AI in cultuur en media aan, want in die sectoren gebeurt vaak het nodige verkenningswerk. Daar worden kritische vragen gesteld. En daar vinden ook creatieve gedachtenexperimenten plaats, die tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Daarbij richten die cultuur- en media-uitingen zich op verschillende doelgroepen. De distributie vindt plaats via diverse kanalen, zoals televisieprogramma’s, nieuwe media, tentoonstellingen, debatten en concerten. Dankzij die mix van doelgroepen en kanalen bestaat de mogelijkheid om heel Nederland te betrekken bij het doorlopende debat over AI en de gewenste rol van de toepassing van AI in onze samenleving.

Kansen

Er zijn verschillende kansen voor het gebruik van AI binnen de cultuur- en mediasector, een kleine greep uit de diverse mogelijkheden:

  • Het op grote schaal analyseren van erfgoedcollecties in tekst, beeld en geluid om zo trends te ontdekken die kunnen helpen bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken.
  • Cultuur inclusiever te maken, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, of oudere bevolkingsgroepen toegang te bieden.
  • Journalisten ondersteunen door data nog beter doorzoekbaar te maken en door onderzoeksjournalistiek (fact checking) te faciliteren.
  • Het gebruikmaken van fysieke en virtuele ‘robots’, die het publiek via chatbots, gesproken conversaties, als museumgids of in een game setting toegang geven tot media en cultuur.
  • Het vormgeven van hyper-gepersonaliseerde presentatievormen die bijdragen aan een rijkere beleving, bijvoorbeeld door met AI een op gebruikerservaringen afgestemde dansvoorstelling te maken op basis van eerder opgenomen dansrepetities.

En waar dat plaats kan vinden? In de eerste plaats online. Digitale distributiekanalen bieden mooie kansen om een breed publiek op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met mogelijkheden van AI en na te laten denken over hoe die technologie op een mensgerichte en verantwoorde manier kan worden ingezet. De traditionele mediakanalen, zoals kranten en televisie, spelen ook nog steeds een niet te onderschatten rol. Daarbij zou het goed zijn om ook in de publieke ruimte aandacht te vragen voor de kansen en uitdagingen van AI. Bibliotheken en musea zijn bijvoorbeeld goede locaties om de maatschappelijke discussie met burgers over dat onderwerp aan te jagen.

Werkgroep beoogt gemeenschappelijke AI-strategie

Aangezien AI een niet te onderschatten impact zal krijgen op onze toekomstige maatschappij, pleit de werkgroep Cultuur en Media voor een gemeenschappelijke AI-strategie voor zowel de cultuur- als mediasector. Daarbij streeft de werkgroep naar een ecosysteem met een evenwichtige afspiegeling van de maatschappij na. Naast culturele organisaties en mediabedrijven is het van groot belang hier publieke organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners van Nederland bij te betrekken.

Meer informatie

Wat zijn belangrijke aandachtspunten als het gaat om de inzet van AI binnen de cultuur- en mediawereld? Waar wordt die technologie al met succes ingezet? Welke potentie hebben AI-toepassingen? En wat is er nodig om alle cultuur- en mediaorganisaties AI-ready te maken? De antwoorden op dat soort vragen zijn te lezen in de door de werkgroep geschreven position paper: ‘De Kunst van AI voor iedereen: de verbindende kracht van cultuur en media’. Het doel van die publicatie is om innovatie op het gebied van AI voor de cultuur- en mediasector in Nederland te bevorderen.

Geïnteresseerd in dit thema en wilt u actief bijdragen? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Cultuur en Media en andere relevante AI-thema’s.

Delen met:

Gerelateerde projecten

Pods insluiten fout: pod niet gevonden

Samen bouwen aan de digitale toekomst