Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Contact

Anne Strobos

Voorzitter Werkgroep Startups & Scale-ups

Anita Lieverdink

Coördinator Werkgroep Startups en Scale-ups

Gerelateerde berichten

Startups en Scale-ups

Startups en scale-ups zijn een belangrijke motor voor economische groei, werkgelegenheid en innovatievermogen. Deze jonge bedrijven vernieuwen de economie, investeren in onderzoek, ontwikkelen sleuteltechnologieën en zijn in staat om deze in hoog tempo naar innovatieve diensten en producten te vertalen waardoor adoptie van technologieën in organisaties (publiek en privaat) wordt versneld.

Om Nederland mee te laten doen met de koplopers op het gebied van kennis én toepassing van AI moeten er specifieke maatregelen genomen worden om AI-startups en scale-ups te ondersteunen in hun snelle groei en deze voor Nederland te behouden. Groeikapitaal voor en facilitering van AI gedreven startups en scale-ups ondersteunt hun innovatiekracht. Onze positie in deze markt wordt hierdoor bevorderd.

Aanpak

In samenwerking met andere partijen wil de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) iedere AI-startup en scale-up toegang bieden tot de bestaande en/of nieuw op te zetten innovatieve ecosystemen. Om te ontwikkelen en snel op te schalen is toegang tot kapitaal, ecosystemen en data noodzakelijk. Denk hierbij aan het opzetten van een nationaal fonds voor AI startups, scale-ups en MKB, toegang tot subsidiegelden, aantrekken van nieuw talent en verbetering van de aansluiting van AI startups bij hubs en data communities.

Werkgroep

De werkgroep Startups en Scale-ups werkt aan verschillende projecten en activiteiten gericht op het verkrijgen van toegang tot kapitaal, ecosystemen en data.

 

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Gerelateerde projecten

Samen bouwen aan de digitale toekomst