Startups en Scale-ups

Startups en scale-ups zijn een belangrijke motor voor economische groei, werkgelegenheid en innovatievermogen. Deze jonge bedrijven investeren in onderzoek, ontwikkelen sleuteltechnologieën en zijn in staat om deze in hoog tempo naar innovatieve diensten en producten te vertalen. Zo ook op het vlak van Artificiële Intelligentie (AI).

Nederland heeft de potentie om een belangrijke koploper te worden op het vlak van Artificiële Intelligentie (AI). Die veelbelovende positie danken we niet alleen voor een groot deel aan de wetenschappers die zich met dit onderwerp bezighouden, maar ook aan de vele Nederlandse startups en scale-ups die al experimenterend en innoverend tot nieuwe AI-oplossingen komen.

Introductie werkgroep voorzitter

Wegnemen van belemmeringen

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) onderneemt veel om de weg vrij te maken voor de groei van Nederlandse AI-startups en -scale-ups. Breaking barriers is de veelzeggende naam van een programma dat de werkgroep Startups en Scale-ups heeft opgestart. Een programma waarbij kleine pilotteams verkennen welke oplossingen kunnen helpen om AI naar een hoger niveau te tillen. Met de focus op het wegnemen van barrières. Op deze manier helpen die teams enkele ondernemers verder terwijl ze er zelf ook veel van leren. De zo opgedane kennis kan de werkgroep vervolgens weer inzetten bij het structureel oplossen van deze barrières.

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep vanuit dit programma onder andere gewerkt aan:

  • Internationale missies, uitwisselingen en events.
  • Oplossingen voor een betere toegang tot bruikbare datasets.
  • Bijeenkomsten om onderling van elkaar te leren.
  • Hulp bij allerhande juridische vragen.
  • Hulp bij het inzichtelijk maken van subsidiegelden en wat er nodig is om daar gebruik van te kunnen maken.
  • Trainingen en tools die voor een betere samenwerking zorgen tussen startups en gevestigde bedrijven.

Opschalen door samenwerken tussen de AI-hubs

De werkgroep schaalt daarnaast ook de samenwerking met de zeven regionale AI-hubs aan het op. Door intensiever met hen op te trekken, kan de werkgroep volop gebruikmaken van de al aanwezige supportinfrastructuur. En dat heeft meerdere voordelen. Zo kan de werkgroep startup-initiatieven op nationaal niveau met elkaar verbinden en wat er nog aanvullend nodig is op regionaal niveau oppakken.

Voor de Nederlandse inzending voor het European AI Startup Landscape heeft de NL AIC in 2021 al succesvol samengewerkt met de zeven AI-hubs, ai.nl en Techleap.nl. Deze partijen hebben zich uitgesproken om gezamenlijk de schouders te zetten onder zaken waar bestaande AI-startups nog behoefte aan hebben. Het gaat daarbij met name om het verbeteren van hun toegang tot data, kapitaal, ecosystemen en talent. Een ander gezamenlijk doel: het stimuleren van de oprichting van meer kennis-gebaseerde startups in AI.

Werkgroep

De werkgroep Startups en Scale-ups maakt niet alleen deel uit van meerdere AI-ecosystemen, maar functioneert zelf ook als een ecosysteem waar verschillende partijen elkaar vinden om onderling kennis en ervaringen te delen. En keer op keer blijkt dat daar veel behoefte aan is en dat het startups en scale-ups helpt om te versnellen. Daarbij heeft het uitwisselen van ideeën ook al tot nieuwe samenwerkingen geleid.

Meer informatie

Meer weten over hoe we samen bouwen aan een gezond ecosysteem voor AI-startups en -scale-ups? Lees dan dit artikel. Voor AI-startups is er ook vanuit kennisinstellingen een consortium opgericht, en daar lees je hier meer over. Ook interessant: het initiatief om het AI-startup-ecosysteem in Europa in kaart te brengen, en waar Nederland zich ook bij heeft aangesloten. Zie: European AI Startup Landscape. Verder nog een aanrader: het rapport van Techleap.nl waarin een overzicht wordt gegeven van de Nederlandse AI-startups en -scale-ups.

Geïnteresseerd in dit thema en wilt u actief bijdragen? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Startups en Scale-ups en andere relevante AI-thema’s.

Delen via:

Gerelateerd nieuws