AI-hub Oost-Nederland van start

Gepubliceerd op: 23 oktober 2020

Oost-Nederland is de regio in Nederland waar gewerkt wordt aan innovaties voor een beter, duurzamer en gezonder leven. Het toepasbaar maken van Artificial Intelligence (AI) speelt daarbij een belangrijke rol. Met de start van de AI-hub Oost-Nederland zet de regio Oost-Nederland in op het etaleren en verbinden van toonaangevende bedrijven en kennis- en publieke instellingen die de ontwikkelingen rondom AI aanjagen.

Om de AI-hub Oost-Nederland te realiseren, hebben The Economic Board en Twente Board de zogeheten kickstartfinanciering ontvangen vanuit de Nederlandse AI Coalitie, waarmee ze kunnen bijdragen aan de ambities van de Nederlandse digitaliseringsstrategie. Met de vorming van de hub worden consortia verstevigd en wordt gevolg gegeven aan het AINED rapport ‘Versnellen, vergroten en verbinden’ en de Actieagenda van de Nederlandse AI Coalitie.

De hub Oost-Nederland richt zich op de ontwikkeling van AI-toepassingen op het gebied van Health, Smart Industry, Food en Energy, thema’s die een positieve invloed hebben op het leven van de mens. In Oost-Nederland alleen al houden meer dan 350 MKB’ers en toonaangevende bedrijven zich actief bezig met de ontwikkeling van AI rondom deze thema’s. Aan de regionale kennisinstellingen onderzoeken meer dan 500 wetenschappers en PhD’ers de mogelijkheden van AI. De AI-hub Oost-Nederland zal de etalage van deze ontwikkelingen vormen en de bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganen helpen de samenwerking te vinden.

Versterking AI-ecosysteem
Zowel in de provincie Overijssel, waarin de regio Twente zich richt op hightech en de maakindustrie,  als de provincie Gelderland, waar de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen inzet op de initiatieven Lifeport en AI for Life, draagt het versterken van het AI-ecosysteem bij aan een gunstig vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven, bindt het onderzoekers aan de regio en biedt het kansen om extra financiering voor onderzoek en ontwikkeling binnen te halen.

De AI-hub Oost-Nederland is een initiatief van The Economic Board en Twente Board, waar de Radboud Universiteit, Radboudumc, Universiteit Twente, Wageningen University & Research en Oost NL bij aangesloten zijn. Het bedrijfsleven is aangehaakt in de vorm van onder andere NXP, Nedap, Thales en Demcon. Ook hogescholen HAN en Saxion en het brede MKB in Oost-Nederland spelen een belangrijke rol.  

AI-hub Zuid-Holland
Naast de start van de AI-hub Oost-Nederland is onlangs ook de AI-hub Zuid-Holland van start gegaan als netwerkorganisatie. Zij fungeren tevens als gezamenlijk aanspreekpunt voor bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland die willen werken met Artificiële Intelligentie (AI). Kijk hier voor meer informatie.

Delen via: