NL AIC geeft inzicht in state of the art data delen

Gepubliceerd op: 11 februari 2021

Eén van de belangrijkste mogelijkheden is door toegang tot data te bewerkstelligen op een toekomstvaste en verantwoorde manier. In plaats van centrale platforms willen we federatief data delen.

In 2020 is er vanuit de Werkgroep Data Delen een kennisbasis gerealiseerd, waarbij verantwoord data delen het uitgangspunt is. De eigenaar van de data bepaalt wat er met zijn/haar data gebeurt en zit niet vast aan 1 platform of 1 leverancier. Door de basis onder AI op deze wijze goed op orde te hebben, kunnen we een voorsprong creëren. Er zijn diverse use cases gerealiseerd, waarna de code vrij beschikbaar is gesteld via GitLab om de ontwikkeling van AI-innovaties te stimuleren. 

Om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom data delen is er daarnaast in december 2020 een quick scan en validatie uitgevoerd. Het resultaat van deze inventarisatie valideert de keuze voor de gekozen architectuur op basis van IDS en sluit aan bij internationale ontwikkelingen en standaarden. Dit sterkt ons in de overtuiging dat we op basis van de juiste principes toekomstvast bouwen aan de gekozen architectuur als drijvende kracht achter AI-applicaties. De NL AIC creëert hiermee een duurzame positie voor Nederland en versterkt het verdienvermogen en de ontwikkeling van maatschappelijke toepassingen. Uit de quick scan blijkt dat er nog volop ontwikkelingen gaande zijn, dus we zullen deze nauwlettend blijven volgen.

De quick scan en validatie is onder leiding van professor David Langley (TNO en Universiteit Groningen) uitgevoerd in samenwerking met Innopay en TNO. Specialisten in Nederland en daarbuiten hebben een bijdrage aan de inhoud geleverd.

Delen via: