AI-hub Zuid-Holland

De AI-hub Zuid-Holland vormt één uithangbord en één gezamenlijk aanspreekpunt voor organisaties in Zuid-Holland die willen werken met AI. De focus ligt op geïntegreerde AI-kennisontwikkeling en innovatie naar het ondersteunen en vormgeven van sterke toepassingsgebieden van AI zoals Energie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, Haven en Maritiem, Technische Industrie en Veiligheid, Vrede en Recht, en AgTech

Gezamenlijke aanpak

De regio Zuid-Holland combineert een leidende positie op het gebied van internationale AI onderzoek met grote mogelijkheden voor implementatie. Het potentieel voor economische en maatschappelijke impact in verschillende toonaangevende Nederlandse industrieën is enorm. De regio telt 160 actieve startups en scale-ups met 4.300 werknemers (~22% van de Nederlandse startups), grote bedrijven die investeren in AI, drie topuniversiteiten, hogescholen en twee medische centra die de inspanningen van ~1.500 onderzoekers combineren en een snelgroeiende talentenpool van studenten. 

Focus van AI-hub Zuid-Holland

De strategische doelstellingen van de Zuid-Holland AI Hub zijn drieledig:

  • De hub heeft tot doel AI-initiatieven te stimuleren, uit te broeden en te implementeren, waar relevant verbonden met de nationale AI-strategie. 
  • De hub heeft tot doel de resultaten van deze initiatieven te consolideren in de regionale en nationaal ecosysteem. 
  • De hub functioneert als een netwerk waardoor best practices voor AI-ondernemerschap, kennis spillovers en gebruiksscenario’s worden ontwikkeld en verspreid over de hele wereld ecosysteem.


Met deze doelstellingen hanteert de hub de volgende organisatieprincipes:

  • De hub kiest aandachtsgebieden die passen bij het regionale profiel van Zuid-Holland, levert de grootste kansen voor ontwikkeling en aansluiten bij de nationale AI-strategie van de Nederlandse AI-coalitie.
  • De hub organiseert samen met haar partners in de gemeenschap het ondersteunende netwerk van de regio door gemeenschapsopbouw, fungeert als regionaal aanspreekpunt en organiseert evenementen. 
  • De hub speelt een ondersteunende rol bij het organiseren van samenwerking voor grootschalige (nationale) projecten en voor projecten in de regio.

Losse schakels bij elkaar brengen

De focus van de AI-hub Zuid-Holland ligt op het versterken van het regionale ecosysteem: de nauwe samenwerking tussen de kennisinstellingen en publieke en privaat organisaties in Zuid-Holland op het gebied van geïntegreerde AI-kennisontwikkeling en innovatie.

Delen via: