AiNed geeft stevige impuls aan mkb voor ontwikkeling en toepassing van AI

Gepubliceerd op: 11 juli 2024

Eén van de belangrijkste doelen van het door de NL AIC ontwikkelde AiNed programma is het versterken van de positie van het mkb met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van AI. Een deel van deze ondersteuning loopt via een specifieke AiNed MIT-AI regeling uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In deze call zijn in 2024 in totaal 57 voorstellen ingediend, waarvan er 14 zijn gehonoreerd met een totaal subsidiebudget van € 3.550.000. Hiermee levert het AiNed programma een belangrijke impuls voor AI-projecten voor en door het mkb.

Hoge kwaliteit voorstellen

Het doel van de AiNed MIT-AI regeling is de AI-innovatiekracht in Nederland te stimuleren en versnelde toepassing van nieuw ontwikkelde AI-technologie te realiseren. De kwaliteit van de ingediende AI-projecten is ook dit jaar een belangrijke indicatie dat er in Nederland hard wordt gewerkt aan de ontwikkeling en toepassing van AI door het innovatief mkb.

Overzicht gehonoreerde projecten

Ook de NL AIC feliciteert de 14 geselecteerde projecten van harte en ziet zeer uit naar de resultaten en hun bijdrage aan de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. De toegekende voorstellen vormen een mooi palet van relevante toepassingen van AI dat voor alle sectoren van onze maatschappij relevant is. Zoals bijvoorbeeld AI-toepassingen in de gezondheidszorg, energiesector, landbouw en voeding, technische industrie, chemie, creatieve industrie en logistiek en mobiliteit. Het betreft de volgende projecten en penvoerders:

We houden u in de toekomst op de hoogte van de voortgang en resultaten.

Ondersteuning mkb vanuit het AiNed programma

AI-toepassingen dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Het mkb, waaronder ook veel startups, heeft hierin een belangrijke economische en innoverende rol. Om de kloof voor het mkb tussen de kennisbasis en toepassing in AI-innovaties te overbruggen, wordt het mkb structureel ondersteund vanuit het AiNed programma. Interesse in meer informatie? Bezoek hier de website van AiNed.

Delen via: