ELSA Labs, samen werken aan de ontwikkeling van verantwoorde toepassing van AI

Gepubliceerd op: 28 september 2023

Co-creatie op basis van het ELSA concept

In de ELSA Labs wordt op basis van het ELSA concept op een innovatieve manier samengewerkt aan de ontwikkeling en toepassing van AI. Consortia werken samen in het co-creatie proces. Dit zijn naast de wetenschappers ook de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, kennisinstellingen en inwoners van Nederland. Met elkaar wordt onderzocht hoe AI bij kan dragen aan de vorming van onze samenleving.

Presentatie magazine ELSA Labs

Tijdens het AI-congres van het Noorden georganiseerd door de AI-hub Noord-Nederland en het ELSA Lab Noord-Nederland heeft Kees van der Klauw de eerste uitgave van het ELSA Labs magazine in ontvangst genomen. In het magazine wordt er door een aantal partijen uit de ELSA community zoals diverse ELSA Labs, AI-hub Brightlands, het NWO netwerkproject, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de NL AIC een overview gegeven van diverse activiteiten.

Van elkaar leren is essentieel

Zoals de aanpak van de werkgroep Mensgerichte AI op het gebied van het ELSA concept en van het portfolio van de ELSA Labs. Tevens komen zes tot nu toe gehonoreerde ELSA Labs uitgebreid aan bod over hun ambitie en hoe zij de onderzoeksvraag en de samenwerking met alle partners in hun consortium vormgeven. Vanuit het netwerkproject wordt ingegaan op hoe er binnen de community van de ELSA Labs van elkaar kan worden geleerd en wordt er toegewerkt naar een blauwdruk voor een ELSA Lab om de lerende aanpak en daarmee innovatie te kunnen versnellen.

Kees van der Klauw, coalitiemanager van de NL AIC: “Met plezier constateren we dat in een groeiend aantal sectoren ELSA Labs worden opgericht. Dit draagt bij aan een snelle leercurve om AI op een verantwoorde manier te ontwikkelen en toe te passen dankzij de inzet van alle ELSA Labs. Ik nodig u graag uit het portfolio van alle ELSA Labs door te nemen ter inspiratie of om te verkennen of er mogelijkheden zijn om hiervan te leren of wellicht samen te werken”.

Doel ELSA Labs

Het doel van de ELSA Labs is ervoor te zorgen dat bedrijven, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers gezamenlijk verantwoorde toepassingen van AI ontwikkelen. Daarbij gaat het om innovatieve oplossingen voor zowel maatschappelijke als zakelijke problemen, waarbij eerlijkheid, rechtvaardigheid, veiligheid en vooral vertrouwenswaardigheid centraal staan. De aanpak richt zich op de menselijke waarde evenals de publieke waarde. Een zorgvuldige aanpak om mensgerichte AI te ontwikkelen en in stand te houden.

Meer informatie ELSA concept

Het ELSA concept vormt een goede basis voor de ontwikkeling en toepassing van mensgerichte AI-oplossingen. ELSA staat voor Ethical, Legal and Societal Aspects. Door met heldere ethische en juridische kaders en behulpzame regelgeving in Europese context mensgerichte AI te ontwikkelen en daarbij belanghebbenden actief te betrekken. Met als resultaat beheersbare sociaaleconomische effecten van AI en vertrouwen in de werking van AI. 

Deze pragmatische aanpak biedt een solide basis om niet alleen ethisch te praten over AI, maar ook om AI ethisch vorm te geven. Het gaat hierbij niet alleen om de algoritmen, maar ook om de vraag hoe, waar en door wie ze worden toegepast.

Interesse?

Indien u interesse heeft in het ELSA concept of de uitwerking hiervan in een ELSA Lab, dan nodigen we u van harte uit het ELSA Labs magazine te lezen. Ook kunt u het manifest Mensgerichte AI raadplegen.

Als u vragen heeft over het ELSA concept, dan vindt u op deze pagina meer informatie, leest u hier meer over het Netwerkproject mensgericht AI-onderzoek met ELSA Labs of u kunt contact opnemen met Willeke Klinker, werkgroep Mensgerichte AI.

Delen via: